< Dansk identitetshistorie - Kildearkivet Skræp

1864 - 1919

< >

Årstal i parentes henviser til teksternes affattelsestidspunkt

P. V. Grove: Dannevirkes rømning (1864)
D.G. Monrad: Dannevirkes rømning (1864)
D.G. Monrad: Fortsat kamp (1864)
Sofus Høgsbro: Nej til fred (1864)
C.C. Hall: Ja til fredsslutning (1864)
H. C. Andersen: Om Danmarks fremtid (1864)
Chr. Richardt: De sårede (1864)
Casper Paludan-Møller: Om sin søns deltagelse i 2. Slesvigske krig (1864)
Frederik Paludan-Møller: Fremtidsmålet – Brat af slaget rammet (1864)
Edv. Lembcke: For DanmarkBlev nu til spot dine tusindårs minder? (1864)
Alfred Hage: Danmarks usikre fremtid (1864)
Klageskrift (1864)
Lauritz Høyer Hasselbalch: Digt om egne oplevelser under Anden Slesvigske krig (omkr. 1864)
Orla Lehmann: Om nationalfølelsen og den nationale situation (1865)
Orla Lehmann: Om Struensees fald 1772 (1865)
Chr. Richardt: Det hørtes sige, da vi fik fred (1866)
Chr. Richardt: Væbnersang - Altid frejdig (1867)
Carl Ploug: Vaj højt, vaj stolt og frit vort flag (1867)
Chr. Hostrup: Høje Nord, friheds hjem! (1869)
Casper Paludan-Møller: Om ungdomshåbet (1869)
P. Berggren: Danske folkesange og melodier (1869)
J. Holbech og M. Matzen: ABC og læsebog for de første begyndere (1869)
Mads Hansen: Man siger, at Danmark ej længer kan stå (1870)
Mads Hansen: Jeg ved, hvor der findes en have så skøn (1870)
Mads Hansen: Vi har et håb (1870)
Casper Paludan-Møller: Mod Georg Brandes (1872)
H. P. Holst: Gengivelse af Enrico Dalgas´ ord 1865 (1872)
Johannes Helms: Jeg elsker de grønne lunde (1873)
Hans Dahl: Om det danske sprog og fremmedord (1875)
Holger Drachmann: Af Derovre fra grænsen (1877)
Holger Drachmann: De vog dem, vi grov dem (1877)
Anders Tange: Om de folkelige bevægelser i Danmark (omkr. 1877)
Eva Wigstöm: Om skåningernes kærlighed til Danmark (omkr. 1880)
Morten Borup: Danmark i verdenshistorien (1881)
A. D. Jørgensen: Slutord til sine fædrelandsfortællinger (1882)
Jens Jessen: Blodet binder (1882)
A. A. B. Kühnel: Det unge Danmark (1883)
Kvindekreds: Til rigsdagen (1883)
Harald Stein: Fædrelandskærlighed og forsvar (1883)
Holger Drachmann: Midsommervise - Vi elsker vort land (1885)
V. Brückner: Om den danske bonde (1885)
Jens Jessen: Om den manglende danske selvhævdelse (1885)
Jens Jessen: Det sande folkelige (1887)
Jens Jessen: Leddet er af lave (1889)
Herman Bang: Fædreland (1889)
Chr. Richardt: Vort land - Venner ser på Danmarks kort (1889)
Henrik Pontoppidan: Det danske landskab (1889)
Wilhelm Dinesen: Om den danske soldat i 1864 (1889)
Johan Ottosen: Det haver så nyligen regnet (1890)
Jens Jessen: Om truslerne mod danskheden (1891)
Valdemar Vedel: Om kulturens fornyelse (1892)
Jens Jessen: Et land uden navn (1895)
Jens Jessen: Tal dansk til danske folk (1897)
Johannes Clausen: Om militærets værdi (1897)
Viggo Stuckenberg: Vift stolt, vift fred, vift lykke (1897)
Axel Olrik: Den nordiske nationalitetsforskel i sin tidligste fremtræden (1898)
Jens Jessen: Om værnet for stammeejendommeligheden (1898)
Folkefortælling om den hjemvendte søn (1890´erne)
Hans Olrik og C.N. Starcke: Træk af nationalkarakteren (1900)
L. C. Nielsen: Hundredåret - Jeg ser de bøgelyse øer (1901)
Jens Jessen: Om hjemmetyskerne (1901)
Jens Jessen: Om tyskeriets foregangsmænd (1902)
Jens Jessen: Om befolkningens modstandsdygtighed over for fremmede (1902)
Jens Jessen: Om Sønderjyllands historie (1902)
Jens Jessen: Om danskheden (1902)
Otto Jespersen: Sprogrøgt (1902)
Georg Brandes: Om sprogrøgt (1902)
Jeppe Aakjær: Se dig ud (1903)
Henrik Pontoppidan: Vi ejer skatte nok (1903)
Jakob Knudsen: Om folkelig vækkelse og Grundtvig (1904)
Johannes V. Jensen: Tilegnelse (1904)
Laura Kieler: Vor Pligt. Om sønderjyderne (1905)
Holger Drachmann: Dansk fædrelandssang - Du danske mand af al din magt (1906)
L. C. Nielsen: Fædrelandssang - Vort hjem, du danske jord (1906)
Johannes V. Jensen: Om kamp og arv (1906)
Johannes V. Jensen: Cecil (1906)
Jeppe Aakjær: Det danske brød på sletten gror (1906)
Jeppe Aakjær: Endnu et bitte nyk (1906)
Valdemar Rørdam: Redaktør Jessen (1906)
Jeppe Aakjær: Og du skal elske det danske land (1907)
Johannes V. Jensen: Folkekarakteren (1907)
Valdemar Rørdam: For Danmarks frie flag (1907)
Laura Kieler: Hvorfor jeg skrev "Sole". Om forsvarssagen (1908)
Bemærkning i sønderjysk sangbog vedr. bortcensurering af Mads Hansens Brat af slaget rammet (1908)
L. C. Nielsen: Havet omkring Danmark (1908)
Valdemar Rørdam: Danmark (1908)
Harald Nielsen: Forsvar og demokrati (1908)
Karl Larsen: Om 1864 (1908)
Harald Giersing: Om kunst
Jeppe Aakjær: Der er en sugen i vor barm (1910)
Holger Rasmussen: Dejlige Danmark (1911)
P. Lauritsen: Den danske Sang (1911)
Harald Nielsen: Om den danske krigshistorie (1911)
Valdemar Rørdam: Vi og vort fædreland. Udvalgte citater (1911-16)
Christian d. 10.: Valgsprog (1912)
Johs. Jørgensen: Om fædrelandskærlighed (1912)
Jakob Knudsen: Mod Georg Brandes (1912)
Henrik Pontoppidan: Opgør med radikalismen og Georg Brandes (1912)
J. Aldal: Modersmålets renhed (1912)
Henrik Pontoppidan: Sang i anledning af forsvarsfesten 11. februar (1913)
Jeppe Aakjær: O, elsk os frem den gamle bondekløgt (1913)
Jeppe Aakjær: Jeg kan ikke slippe det nære (1913)
Vilhelm la Cour: Fædrelandet (1913)
Jeppe Aakjær: Godt Mod! (1914)
Valdemar Rørdam: Tale på Dybbøldagen. Om 1864 og fortsat kamp (1914)
Thøger Larsen: Den danske sommer - Danmark, nu blunder den lyse nat (1914)
Hans Jacob Hansen: Sundhed og fædrelandskærlighed (1914)
Valdemar Rørdam: Berengarias fletning (1915)
Axel Juel: Flaget - Der er ingenting, der maner (1916)
Jeppe Aakjær: Historiens sang (1916)
Valdemar Rørdam: Hymne - Danmark i tusind år (1917)
Vilhelm la Cour: Nationens ret (1918)
H.P. Hanssen: Tale til sønderjyderne (1918)
Henrik Pontoppidan: Sønderjylland (1918)
Johannes V. Jensen: Den nordiske kvinde (1919)
Valdemar Rørdam: Om Sønderjylland (1919)
Instruks til den danske gesandt ved fredskonferencen i Paris (1919)

 

Illustrationer:

Øverst: Dybbøl skanser, 1864 af Jørgen Sonne (1871)

Nederst: Askov Højskole af E. Henningsen (1902)

 

< FORRIGE PERIODE | FØLGENDE PERIODE >

  
 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg