< Dansk identitetshistorie - Kildearkivet Skræp

1200- 1400-tallet

< >

Årstal i parentes henviser til teksternes affattelsestidspunkt

Jomsvikingernes saga (beg. 1200-tallet) Under forberedelse
Saxo: Fortale til danernes bedrifter - forfædrene og fædrelandets forherligelse (omkr. 1208)
Saxo: Om Frode Fredegods love vedrørende landsforrædere og udlændinge (omkr. 1208)
Saxo: Om Starkads vrede over udenlandske og udanske skikke hos kong Ingjald (omkr. 1208)
Saxo: Om den svenske kong Rings nationale tale til sin hær før Bråvallaslaget (omkr. 1208)
Saxo: Om Vithne - dansker af fødsel (omkr. 1208)
Saxo: Om Thyra Danebod - forsvarer af fædrelandets grænser (omkr. 1208)
Saxo: Om biskop Assers og Erik Ejegods kamp for en fri dansk kirke (omkr. 1208)
Saxo: Om Erik Ejegods møde med danske landsmænd i Byzans (omkr. 1208)
Saxo: Om foragten for Knud Lavards udenlandske skikke (omkr. 1208)
Saxo: Om overgreb mod tyskere (omkr. 1208)
Saxo: Om Valdemars drab på de hadede tyskere (omkr. 1208)
Saxo: Om Svend Grathes forkastelse af danske skikke (omkr. 1208)
Saxo: Om Esbern Snares advarsel til Valdemar om at aflægge lensed til en tysk kejser (omkr. 1208)
Saxo: Om Valdemar den Stores hævdelse af af sit hjemlands mildhed over for udenlandsk ufølsomhed (omkr. 1208)
Saxo: Om dansk togt mod baltiske sørøvere - en udlænding indgyder danskerne mod (omkr. 1208)
Arnold af Lübeck (omkr. 1210) Under forberedelse
Ældre del af Sorø Klosters gavebog: Om Esbern Snare og Absalon - de mest berømte blandt alle danere (omkr. 1215)
Latinsk klagesang over Valdemar Sejrs tilfangetagelse - I Danmark lyder sørgelyd (omkr. 1225)
Eriks sjællandske Lov: Om landsforrædere, der forbryder egen jord (første halvdel af 1200-årene)
Fortalen til Jyske Lov - en lov efter landets sædvane og på dansk (1241)
Rydårbogen: Om det danske folks oprindelse og de første konger (Slutn. af 1200-tallet)
Rydårbogen: Om Jellingekongernes og danernes hævdelse af riget (Slutn. af 1200-tallet)
Rydårbogen: Om Erik Ejegod - af danerne yndet (Slutn. af 1200-tallet)
Rydårbogen: Om Valdemar den Stores hævdelse af riget over for tyskerne (Slutn. af 1200-tallet)
Rydårbogen: Om Valdemar Sejrs krige og tilfangetagelse af de svigefulde tyskere (slutn. 1200-tallet)
Rydårbogen: Om Valdemar og de holstenske grever - Danmarks fjender (slutn. 1200-tallet)
Rydårbogen: Om Valdemar Sejrs død og danskernes ulykkelige indbyrdes strid (slutn. 1200-tallet)
Rydårbogen: Om tyskes hærgen i Danmark i 1247 (Slutn. af 1200-tallet)
Rydårbogen: Om Abels tyske enkes ødelæggelse af danske statspapirer af had til de danske (slutn. 1200-tallet)
Rydårbogen: Om styrkelsen af Danmarks grænseforsvar 1288 (Slutn. af 1200-tallet)
Gunløg Ormstunges saga: Gunløg i den engelske konges tjeneste mod danskerne (1200-tallet)
Latinsk klagesang over det danske riges tilstand - Du sorgbetyngte fædreland (1329)
Jyske krønike: Om Niels Ebbesen og danskernes kamp mod tyskerne (omkr. 1342)
Klosterskrift: Om Niels Ebbesen - Alle danske sjæle love den dag (1340´erne)
Yngre sjællandske krønike: Om grev Gerhard og Niels Ebbesen (omkr. 1363)
Yngre sjællandske krønike: Om kampene ved Brobjerg 1357 - danske under fremmedes faner (omkr. 1363)
Detmars lybske krønike: Om Niels Ebbesen (omkr. 1385)
Peder Laale: Ordsprog - sæd følge eller land fly (slutn. 1300-tallet)
Flensborgs troskabsforsikring - monarkens og Danmarks tjener (1412)
Munkeannaler: Om Niels Ebbesen - en for sit fædrelands frihed nidkær adelsmand (omkr. 1415)
Stormændserklæring: Sønderjylland er sprogligt, retsligt og kirkeligt dansk (1421)
Broder Niels: Den Danske Rimkrønike - Fortale om forældrenes lærdom (omkr. 1477)
Broder Niels: Den Danske Rimkrønike - Svend Grathes rim om dansk sammenhold mod Danmarks ydre fjender (omkr. 1477)
Broder Niels: Den Danske Rimkrønike - Om Niels Ebbesen, de danskes anfører (omkr. 1477)
Broder Niels: Den Danske Rimkrønike - Margrethe, dronning af Danmark og for ædle danske mænd (omkr. 1477)
Kong Hans' valgsprog - for loven og folket (1481)
Af forordning til værn om Ålborgborgernes ret - om tyske og andre fremmede (1483)
Senmiddelalderlig anekdote om Valdemars lovgivningsværk - et opgør med tysk-romersk ret
Den danske bearbejdning af oplysningsskriftet Lucidarius: Om Danmark - landet med det bedste ridderskab og de ædleste fruer (slutn. 1400-tallet)


Illustrationer:

Øverst: Det danske våben, fra Gelres våbenbog (1380´erne)

Nederst: Slaget ved Bornhöved 22 juli, 1227, fra den saksiske verdenskrønike (ca. 1250)

 

< FORRIGE PERIODE | FØLGENDE PERIODE >

  
 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg