< Dokumentationscenter: Rød terror
 
 

Det sagde venstrefløjen i Vesten og i Danmark:

PERSONGALLERI / OVERBLIK

 
 
 
 
Se endvidere:Venstrefløjskritik
 
 

At følge venstrefløjens udtalelser angående de totalitære socialistiske regimer gennem tiden er en rejse ind i ekstremismens og det politiske vanvids dybeste afkroge. Her veksler ufattelig politisk naivitet og forvrøvlet pseudovidenskab med den mest uhyggelige og helt bevidste tilslutning til vold, undertrykkelse, terror og folkemord udøvet af nogle af historiens værste og mest blodige politiske regimer - regimer, der anslås at have op imod 100 millioner dødsofre på samvittigheden. Trods disse uhyrlige forbrydelser støttede venstrefløjen, som det fremgår, både i ord og gerning - indirekte såvel som direkte - disse regimer og deres ideologi og metoder. En gennemlæsning af disse udtalelser giver et dystert indblik i venstrefløjens tankegang og et indtryk af en ideologi og en adfærd, der præger dele af venstrefløjen den dag i dag.


Til læseren:

Arkivet indeholder primært udtalelser fra den danske venstrefløj, men er under stadig udvikling og vil løbende blive udvidet.

På hovedsiden Rød terror er venstrefløjens udtalelser ordnet tematisk efter de enkelte lande/regimer, der omtales. Disse lande/temaer er:
KinaSovjetunionenNordkoreaCambodjaAfrikaVietnamØsteuropaLatinamerika (herunder Cuba)SpanienOprørsbevægelser og terrororganisationer

Men her på denne side er udtalelserne imidlertid opstillet i alfabetisk orden efter navn på forfatter, tidsskrift eller organisation, således at man kan få et overblik over, hvad den pågældende person/organisation har ment og sagt gennem tiden. Desuden angives året for affattelsestidspunktet.


For at læse den pågældende udtalelse, skal man blot følge linket til højre - herved får man muligheden for at finde udtalelsen under ét af de ovennævnte lande/temaer og under det pågældende årstal for affattelsen.


 

 

PERSONGALLERI / OVERSIGT

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|X|Y|Z|Æ|Ø|Å

A

   
  Amby, Chresten (VS): Om Nordkoreas gode resultater og høje levestandard (1970) [Find her]
     
  Amnitzbøll, C. J. (arkitekt, SUV/DKP): Om de herlige sovjetiske koncentrationslejre (1936) [Find her]
     
  Andersen, Bent Hindrup (KAP) (m. Bente Hansen): Ved demonstration ved den kinesiske ambassade (1989) [Find her]
     
  Arbejderforlaget: Stalin som den følsomme menneskerelsker (1936) [Find her]
     
  Appel, Gotfred (KAK): Forsvar for de kinesiske ledere (1989) [Find her]
     

B

  ^
  Bachmann, Ida (overbibliotikar, DKP): USA i ledtog med Hitler-Tyskland (1950) [Find her]
     
  Beauvoir, Simone de (forfatter): Om den ikke-diktatoriske Mao (1958) [Find her]
     
  Berg, Olaf (ingeniør, SUV/DKP): Om det fuldkomne stalinistiske demokrati (1937) [Find her]
     
  Bishoff, Peter (KAP) (m. Svend Aage Madsen): Om det smilende folk i Kampuchea (1978)
[Find her]
  Bishoff, Peter (m. Svend Aage Madsen): Om genbefolkningen af byerne i Kampuchea (1978) [Find her]
     
  Bjerring, Claus: Om folkets kunst i Kina (1975) [Find her]
     
  Bredsdorff, Elias (litteraturforsker, DKP) (m. Peter Rohde): Skildring af mønsterlandet Sovjetunionen (1935) [Find her]
     
  Bredsdorff, Jan (forfatter/redaktør - Politisk Revy): Om Kina (1967)
[Find her]
  Bredsdorff, Jan : Om kulturrevolutionens sejr og menneskelighed (1968) [Find her]
     
  Broby-Johansen, R. (kunsthistoriker, DKP): Afvisning påstande om undertrykkelse i Sovjetunionen (1945) [Find her]
     
  Broholm, Kit (Internationalt Forum) (m. Niels Hermind): Om kampen mod Israel og jøder verden over (1980) [Find her]
     
  Brun Ellen (forfatter/redaktør - Politisk Revy): Om den beskedne, ærlige og modige Che (1968)
[Find her]
  Brun, Ellen : Det Store Spring Fremad var en milepæl (1975) [Find her]
  Brun, Ellen: Om Nordkorea og faderskikkelsen Kim Il Sung (1970) [Find her]
     

C

  ^
  Clausen, Claus (forlægger, Tiderne Skifter): Om den levende legende Che (2007) [Find her]
     
  Clausen, Søren (sinolog): Om lykkelige kinesiske arbejdere (1975) [Find her]
     

D

  ^
  Danielsen, Eric (DR-journalist): Sovjetunionen skaber det nye frie menneske (1954) [Find her]
     
  Demos (DDV): Historiebogen - Om den russiske revolution (1971)
[Find her]
  Demos: Historiebogen - Om 2. Verdenskrig og Sovjetunionens befrielse af Østeuropa (1971) [Find her]
  Demos: Historiebogen - Om Kina, Albanien, Vietnam, Korea og på Cuba (1971) [Find her]
     
  De Danske Vietnamkomitéer (DDV): Konference d. 7-8. december 1968: Om Vietnam [Find her]
  De Danske Vietnamkomitéer: Om Nordvietnam (1969) [Find her]
  De Danske Vietnamkomitéer: Om Sydvietnam (1970) [Find her]
  De Danske Vietnamkomitéer: Om kampen i Danmark mod USA-imperialismen (1970) [Find her]
     
  Dialog (tilknyttet DKP/SF): ”En kreds af åndsarbejdere”: I nekrolog om Stalin (1953)
[Find her]
  Dialog: Om socialismens overlegenhed - og Stalin (1956) [Find her]
  Dialog: Sovjettropperne skal sikre fremskridtet i Ungarn (1956) [Find her]
     
  Ditzel, Meta (Det Radikale Venstre): Om Sovjetunionens opstilling af SS-20 mellemdistanceraketter (1980)
[Find her]
  Ditzel, Meta: Om Sovjets forståelige invasion af Afghanistan (1980)
[Find her]
     

E

  ^
  Egebak, Niels: Om Blekingegadebandens mord på Jesper Egtved Hansen (1991) [Find her]
     

F

  ^
  Folke, Steen (VS): Om NATO (1973)
[Find her]
  Folke, Steen: Om Allende og den ikke-parlamentaristiske vej til socialismen (1973) [Find her]
  Folke, Steen: Kina er på rette vej (1974) [Find her]
     
  Fog, Mogens (professor, DKP): Den sovjetiske kulturhunger (1947) [Find her]
  Fog, Mogens: Sovjetsocialismen giver håbet (1950) [Find her]
  Fog, Mogens: Afvisning af undertrykkelse i Sovjetunionen (1950) [Find her]
  Fog, Mogens: Påstande om undertrykkelse i Sovjet er skræmmebilleder (1952) [Find her]
  Fog, Mogens: Stalin stadig bedre end Churchill og Eisenhower (1957) [Find her]
     
  Freuchen, Peter (forfatter, Socialdemokratiet): Om Stalins udrensning i officerskorpset (1937)
[Find her]
  Freuchen, Peter: Om de glade og trygge sovjetborgere (1939) [Find her]
     
  Frølich, Niels: Om det frodige og dejlige Albanien (1969)
[Find her]
  Frølich, Niels (m.  Morten Thing): Om Det andet Amerika og de kæmpende indokinesiske folk (1969) [Find her]
     

G

  ^
  Gelsted, Otto (forfatter, DKP): Stalins styre er lig fornuftens diktatur og aktiv humanisme (1935) [Find her]
     
  Giese, Suzanne (kvindesagsforkæmper, VS): Om feminismens store triumf i det kommunistiske Kina (1973) [Find her]
     
  Groth, John: Afvisning af kritik af Stalins Sovjetunion (1957) [Find her]
     
  Gyldendal og Maos eftermæle (1977) [Find her]
     

H

 

^
  Hansen, Bente (redaktør - Politisk Revy, VS): Om Sovjets svigt og Kinas store kulturrevolution (1971) [Find her]
  Hansen, Bente: Om det nye menneske og den kinesiske kulturrevolution (1971) [Find her]
  Hansen, Bente: Om vold og revolution (1972) [Find her]
  Hansen, Bente (m. Jesper Jensen): Om Anden Verdenskrig og ”den kolde krig” (1974) [Find her]
  Hansen, Bente (m. Jesper Jensen): Om maoistisk kritik og selvkritik (1974) [Find her]
  Hansen, Bente (m. Bent Hindrup Andersen (KAP)) ved demonstration ved den kinesiske ambassade (1989) [Find her]
     
  Hansen, Dino Raymond (filminstruktør): Om Kina som økonomisk slaraffenland (1975) [Find her]
 
 
  Hansen, Eva (VS): Om overgangen fra kapitalisme til socialisme og Nordkorea (1973) [Find her]
     
  Herdal, Harald (forfatter, SUV/DKP): Sovjetunionen er lyset (1936) [Find her]
     
  Hermind, Niels (VS) (m. Kit Broholm): Om kampen mod Israel og jøder verden over (1980) [Find her]
     
  Hersh, Jacques (sociolog, redaktør/forfatter- Politisk Revy): Om stalinismens og maoismens overlegenhed (1967)
[Find her]
  Hersh, Jacques: Om det maoistiske Kinas rolle i verdensrevolutionen (1970) [Find her]
     
  Hilden, Jytte (Socialdemokratiet) (m. Mogens Lykketoft (S)): Om Castros of Ches charmerende ”samba-socialisme” (1987) [Find her]
     
  Hiort-Lorenzen, Elna (SUV/DKP): Sovjetunionen – det fuldendte demokrati (1936) [Find her]
     
  Holmsgaard, Anne Grethe (VS): Ja til PFLPs flykapringer og aktioner (1978) [Find her]
     

I

  ^
  Israel, Joachim (sociologiprofessor): Om forskellen på Sovjet og Kina (1974)
[Find her]
  Israel, Joachim: Om nødvendig brug vold (1974) [Find her]
  Israel, Joachim (m. Ulla Israel): Om bøndernes og arbejdernes fire diktatur i Kina (1975) [Find her]
     

J

  ^
  Jensen, Erik Vagn: Sovjetunionens revolutionære befrielse af Baltikum (1977)
[Find her]
  Jensen, Erik Vagn: Om balternes frivillige indlemmelse i Sovjetunionen (1989) [Find her]
     
  Jensen, Jesper (redaktør - Politisk Revy, VS): Om guerillakrig i det højtudviklede velstandssamfund (1968)
[Find her]
  Jensen, Jesper: Om kampen mod den fascistiske stat med alle midler (1970)
[Find her]
  Jensen, Jesper (m. Bente Hansen): Om Anden Verdenskrig og ”den kolde krig” (1974) [Find her]
  Jensen, Jesper (m. Bente Hansen): Om maoistisk kritik og selvkritik (1974) [Find her]
     
  Jensen, Per Dørup: Afvisning af overgreb i Afghanistan (1986) [Find her]
     
  Johnsen, Lone (VS): Israel skal knuses (1978) [Find her]
     
  Jørgensen, Anker (statsminister, Socialdemokratiet) – ved Maos død (1976) [Find her]
     
  Jørgensen, Jørgen (professor, Dansk-Russisk Samvirke/DKP): Den nødvendige undertrykkelse af Sovjets udemokratiske fjender (1946)
[Find her]
  Jørgensen, Jørgen: Sovjetunionen ikke militaristisk eller aggressiv (1951)
[Find her]
  Jørgensen, Jørgen: Stalin – den elskede folkeopdrager (1951) [Find her]
  Jørgensen, Jørgen: Hyldest til Sovjetarméen – efter erobringer i Finland, Baltikum, Fjernøsten og det østlige Polen (1953) [Find her]
     

K

  ^
  Kamstrup-Jakobsen, Kathrine (cand. mag., SUV/DKP): De lykkelige i Sovjetunionen (1935) [Find her]
     
  Kommunistisk Forbund Marxister-Leninister (KFML): Om dets stalinistiske og maoistiske grundlag (1968/1975) [Find her]
  Kommunistisk Forbund Marxister-Leninister: Om stalinismens og maoismens fortjenester og fortsatte relevans (1969) [Find her]
     
  Kirk, Hans (forfatter, DKP): Stalin – den forbilledlige humanist (1949) [Find her]
     
  Knudsen, Erik (forfatter, redaktør - Dialog): Manglende demokrati i øst er kapitalismens skyld (1982) [Find her]
     
  Knudsen, Jørgen (forfatter, højskolemand): Om Blekingegadebandens moralske ret (1989) [Find her]
     
 

Kommunistisk Arbejderparti (KAP): Vejen til socialismen – væbnet kamp (1976)

[Find her]
     
  Kommunistisk Forbund (KF): Kampen for socialismen (1973) [Find her]
     
  Kruse, Anne Mette (pædagog, kønsforsker): Om det fremragende kinesiske skolesystem (1974) [Find her]
     

L

  ^
  Land og Folk (DKP): Forsvar for kommunisternes antisemitiske skueprocesser i Prag 1952 (1952) [Find her]
  Land og Folk: Forsvar for kommunisternes antisemitiske skueprocesser i Moskva 1953 (’Lægesammensværgelsen’) (1953) [Find her]
     
  Larsen, Aksel (DKP-leder): Skueprocesserne viser den sovjetiske styrke (1938) [Find her]
  Larsen, Aksel: Om Sovjetstaten Danmark (1939) [Find her]
  Larsen, Aksel: Hyldesttale til Stalin (1949) [Find her]
  Larsen, Aksel: Mindetale for Stalin (1953) [Find her]
  Larsen, Aksel: Om Ungarn – Sovjetunionen opretholder ro og orden (1956) [Find her]
  Larsen, Aksel: Om Ungarn - de ungarske oprører er kapitalistiske, feudale elementer (1956) [Find her]
     
  Larsen, Ejvind (redaktør - Vindrosen, VS): Om Kinas menneskelige industriproduktion (1971)
[Find her]
  Larsen, Ejvind: Kina viser vejen frem (1975) [Find her]
  Larsen, Ejvind – ved Maos død (1976) [Find her]
     
  Larsen, Kjeld A. (Det dansk-kinesiske venskabsforbund): Om Maos store originalitet (1986) [Find her]
     
  Lergaard, Niels (kunstmaler): Kommunismen som humanismens forsvarer (1952) [Find her]
     
  Lund, Gelius (redaktør, DKP): Stalin er trygheden (1949) [Find her]
     
  Lykketoft, Mogens (Socialdemokratiet) (m. Jytte Hilden): Om Castros of Ches charmerende ”samba-socialisme” (1987) [Find her]
     
  Lynnerup, Bjarne (VS)(m. Knud Erik Skouby): Kina og den evige kulturrevolution (1973) [Find her]
     

M

  ^
  Madsen, Carl (jurist, DKP): Forsvar for de sovjetiske skueprocesser (1937)
[Find her]
  Madsen, Carl: Det humane sovjetiske retsvæsen (1939) [Find her]
  Madsen, Carl: Om Sovjetunionen – de små folks beskytter (1975) [Find her]
     
  Madsen, Svend Aage (KAP) (m. Peter Bishoff): Om det smilende folk i Kampuchea (1978)
[Find her]
  Madsen, Svend Aage (m. Peter Bishoff): Om genbefolkningen af byerne i Kampuchea (1978) [Find her]
  Madsen, Svend Aage: Det kinesiske regime er først nu blevet fascistisk (1989) [Find her]
     
  Marxistisk Leninistisk Enhedsforbund (MLE): Væbnet kamp (1975) [Find her]
     
  Monde-gruppen (tilknyttet DKP): Sovjetunionen straffer ikke (1932) [Find her]
     
  Moltke, Kai (journalist, DKP): Skueprocesserne afslørede forræderen Trotskij (1937)
[Find her]
  Moltke, Kai: Benægtelse af 30’ernes hungerkatastrofe i Sovjet (1946) [Find her]
     
  Munch-Petersen, Arne (cand. polit., DKP): Forsvar for skueprocesserne (1937) [Find her]
 

 

 
  Mølgaard, John (SID-oplysningssekretær): – Kina ”i fare” for at udvikle kapitalisme (1981) [Find her]
     
  Mørch, Dea Trier (kunstner, Røde Mor, VS): Om Mao, kunstneren og arbejderklassen (1974) [Find her]
     

N

  ^
  Nexø, Martin Andersen (forfatter, DKP): Sovjetunionen som udgangspunkt for en ny lysende epoke (1936)
[Find her]
  Nexø, Martin Andersen: Om skueprocesserne i Moskva – krybet er dræbt (1937) [Find her]
  Nexø, Martin Andersen: Eventyrlandet Sovjetunionen (1939)
[Find her]
  Nexø, Martin Andersen: Derfor elsker jeg Sovjetunionen (1940) [Find her]
  Nexø, Martin Andersen: Eventyrlandet Sovjetunionen (1940) [Find her]
     
  Nielsen, A. Kjærulf (lærer, SUV/DKP): Om Stalins udrensning i officerskorpset (1937)
[Find her]
  Nielsen, A. Kjærulf: Den sovjetiske kollektivbondes herlige hverdag (1940) [Find her]
     
  Nielsen, Hans-Jørgen (forfatter, redaktør - Politisk Revy, Hug): Om uskyldige Ulrike Meinhofs død (1976)  
     
  Nyt Land (SUV/DKP): Om det sovjetiske grå papirs lyksalighed (1939)
[Find her]
  Nyt Land: Om Sovjets store rolle efter Hitler-Stalin-pagten og angrebet på Polen, de baltiske stater og Finland (1939) [Find her]
  Nyt Land: Det sovjetiske overflodssamfund (1940) [Find her]
     

O

  ^
  Olsen, Agnete (DKP): Sovjetunionen – en forunderlig verden (1947)
[Find her]
  Olsen, Agnete: Kommunismens fjender må fjernes (1947) [Find her]
  Olsen, Agnete: Om det hyggelige sovjetiske militær (1947) [Find her]
     
  Olsen, Albert (professor, Dansk-Russisk samvirke/DKP): Om det gode diktatur (1936)
[Find her]
  Olsen, Albert: Det perfekte demokrati i Sovjetunionen og Østeuropa (1947) [Find her]
  Olsen, Albert: Stalin – fredens og menneskehedens leder (1950) [Find her]
     
  Olsen, Olaf (SUV/DKP): Afvisning af de sovjetiske jødeforfølgelser (1949) [Find her]
     
  Ott, Stefan (arkitekt): Om guerillakrigen mod Systemet (1969)  
     

P

  ^
  Palæstinakomitéen (oprettet af DDV): Om den effektive terror (1970)
[Find her]
  Palæstinakomitéen: Om ’revolutionære kræfter på internationalt plan (omkr. 1970) [Find her]
     
  Pedersen, John Max (forfatter, DKP): Hyldest det frie socialistiske land Albanien (1982) [Find her]
     
  Petersen, Amdi (Tvindleder): Om den progressive opdragelse i Kina (1974) [Find her]
     
  Petersen, Arne Herløv (SF, VS): Om Sakharovs påståede undertrykkelse i Sovjetunionen (1975) [Find her]
     
  Petersen, Gert (DKP, SF): Det nye menneske i de kommunistiske stater (1952) [Find her]
  Petersen, Gert: Sovjetkommunismen er vejen til frihed (1956) [Find her]
  Petersen, Gert: Efter Khrusjtjovs Stalin-kritik - Stalinismen havde visse mangler og fejl, men… (1956) [Find her]
  Petersen, Gert: Sovjet sikrer de nødvendige grænser for demokratiet i Ungarn (1956) [Find her]
  Petersen, Gert: Afvisning af for hård kritik af Sovjetunionens fremfærd i Østeuropa (1957) [Find her]
  Petersen, Gert: Om Nordkoreas enestående resultater (1975) [Find her]
  Petersen, Gert: Om Cuba og Sovjets progressive rolle (1975) [Find her]
 

Petersen, Gert: Om demokraten Lenin (1988)

[Find her]
     
  Plum, Niels Munk (VS): Om vejen til revolutionen (1971)
[Find her]
  Plum, Niels Munk: Om revolutionær vold (1975) [Find her]
     
  Politisk revy (tilknyttet, VS, SF o.a.): Om fordelene ved Kinas atombevæbning (1968) [Find her]

Q

  ^
     

R

  ^
  Reich, Ebbe Kløvedal (forfatter, redaktør - Politisk Revy, Det Radikale Venstre, Enhedslisten): Om Kina (1967)
[Find her]
  Reich, Ebbe Kløvedal: Udøvelse af maoistisk tankeundersøgelse og selvkritik (1975) [Find her]
  Reich, Ebbe Kløvedal: – kritik af Mao er pludrende småborgerlig dårlig samvittighed (1986) [Find her]
     
  Reintoft, Hanne (VS): Om invasionen i Tjekkoslovakiet (1968) [Find her]
     
  Rifbjerg, Klaus (forfatter): Problemet med Tjekkoslovakiet – det kan bruges af de borgerlige (1968) [Find her]
  Rifbjerg, Klaus: Smædedigt mod den sovjetiske Gulag-fange Solsjenitsyn (1974) [Find her]
     
  Rohde, Peter P. (DKP) (m. Elias Bredsdorff): Skildring af mønsterlandet Sovjetunionen (1935) [Find her]
  Rohde, Peter P.: Om Hitler-Stalin-pagten (1939) [Find her]
  Rohde, Peter P.: Om Sovjetunionens overfald på Finland (1940) [Find her]
  Rohde, Peter P.: Forsvar for de sovjetiske skueprocesser (1945) [Find her]
  Rohde, Peter P.: Stalins storartede landbrug (1949) [Find her]
     

S


^
  Sartre, Jean-Paul (filosof) – Che, det fuldendte menneske (1961)
[Find her]
  Sartre, Jean-Paul: En anti-kommunist er en hund (1961) [Find her]
  Sartre, Jean-Paul: Den kommunistiske revolution kræver likvideringer (1972) [Find her]
     
  Saxthorp, William (Dansk-Russisk Samvirke/DKP): Sovjetunionen som fremskridtets land (1950)
[Find her]
  Saxtorph, William: Efter Khrusjtjovs Stalin-kritik - Fastholdelse af Stalins politk (1956) [Find her]
     
  Scherfig, Hans (forfatter, DKP): Om slaraffenlandet Sovjetunionen (1951)
[Find her]
  Scherfig, Hans: Afvisning af kritik af Sovjetunionen (1954) [Find her]
     
  Schjerning, Anker (DKP): Ærbødighed for Sovjet (1982) [Find her]
     
  Schmidt, Erik Ib (cand. polit., DKP): Forsvar for skueprocesserne (1937) [Find her]
     
  Scocozza, Benito (universitetslektor, DKP, KAK, KFML, KAP): Forsvar for de sovjetiske skueprocesser og invasionen af Ungarn (1957)
[Find her]
  Scocozza, Benito: Dannelse af Kommunistisk Arbejderparti (KAP) på et maoistisk grundlag (1976) [Find her]
  Scocozza, Benito: Tilbageblik på den store leder Mao (1977) [Find her]
  Scocozza, Benito: Kina - den måske mest fantastiske befrielseshistorie (1993) [Find her]
     
  Sigsgaard, Erik (VS): Om invasionen i Tjekkoslovakiet og Danmarks medlemskab af NATO (1968) [Find her]
     
  Skouby, Knud Erik (VS) (m. Bjarne Lynnerup): Kina og den evige kulturrevolution (1973) [Find her]
     
  Skovmand, Svend (Radikale Venstre): Afvisning af folkedrab og Cambodjas sunde grundlag (1976) [Find her]
     
  Snow, Edgar (journalist): Om den kommunistiske propagandas ædle hensigter og det kommunistiske styres velsignelser overfor bondebefolkningen (1937) [Find her]
 

Snow, Edgar: om den Store Kulturrevolution – Maos sidste kamp mod revisionisterne (1971)

[Find her]
     
  Sohn, Ole (DKP, SF): Hyldest til DDR (1989) [Find her]
     
  Sonne, Harding (VS): Om vejen til socialismen via magt (1973) [Find her]
     
  Sovjet i Dag (SUV/DKP): Socialismen er velstand for alle! (1934) [Find her]
  Sovjet i Dag: Sovjetunionen som det perfekte samfund, I (1935) [Find her]
  Sovjet i Dag: Sovjetunionen som det perfekte samfund, II (1936) [Find her]
  Sovjet i Dag: En dag i kulturparken (1936) [Find her]
     
  Sovjetunionens Venner (SUV - tilknyttet DKP): Om arbejderstaten USSRs overlegenhed (1933)
[Find her]
  Sovjetunionens Venner: Skueprocesserne i Moskva = nødvendigt forsvar (1936) [Find her]
  Sovjetunionens Venner: Om Sovjets store rolle efter Hitler-Stalin-pagten og angrebet på Polen, Baltikum og Finland (1939) [Find her]
     
  Sperling, Vibeke (DR-journalist, VS): Om at forsvare Baader-Meinhof og åbning af fronten (1972) [Find her]
     
  Stahl, Erik (lektor, Dansk-Russisk Samvirke/DKP): Stalin – den vidtskuende leder (1949)
[Find her]
  Stahl, Erik: Sovjetkommunismen som kundskabens træ (1950) [Find her]
  Stahl, Erik: Sovjetiske skoler præget af socialistisk humanisme (1950) [Find her]
     
  Stender-Petersen, Adolf (professor, DKP): Stalin er masseviljens eksekutor (1933)
[Find her]
  Stender-Petersen, Adolf: Sovjetunionen er rationalismens sejr (1934) [Find her]
     
  Storm, Peter (DKP): Om Sovjet-socialismens fantastiske resultater i Afghanistan (1986) [Find her]
     
  Strandgaard, Charlotte (forfatter, SF): Digt fra SF’s grundlovsmøde omhandlende massakren på den Himmelske Freds Plads (1989) [Find her]
     
  Strong, Anna Louise: Om Maos ”store indsats” (1947) [Find her]
     
  Søndergaard, Vagn (DDV): Godhed kan kun sejre ved vold (1970)
[Find her]
  Søndergaard, Vagn: Om Ho Chi Minh og dennes vurdering af socialismens store resultater (1975) [Find her]
     

T

  ^
  Thing, Morten (SF, VS, DDV, redaktør - Politisk Revy) (m. Niels Frølich): Om Det andet Amerika og de kæmpende indokinesiske folk (1969)
[Find her]
  Thing, Morten: Om kunstneren, samfundsomvæltningen og Østeuropa (1971) [Find her]
     
  Thomsen, Christian Braad (filminstruktør): Kritik af The Beatles som umaoistiske (1968)
[Find her]
  Thomsen, Christian Braad: Benægtelse og fortsat maoisme (1990) [Find her]
  Thomsen, Christian Braad: Om indianeren Bin Laden og frihedshelten Che (2001) [Find her]
     
  Thomsen, Stig (dr. med., DKP): Stalin - Statsmand på videnskabens sikre grundlag (1953) [Find her]
     

U

  ^

V

  ^
  Varmark, Leif (musiker, VS): Om det ideelle samfund og drabet på borgerskabet (1973) [Find her]
     
  Vilby, Knud (journalist - Information): Kommunistisk diktatur er bedst (1975) [Find her]
     
  Venstresocialisterne (VS): Kina som forgangsland (1968) [Find her]
  Venstresocialisterne: Om den lærerige marxistiske kulturrevolution i Kina (1969) [Find her]
 

Venstresocialisterne: Om NATO (1973)

[Find her]
  Venstresocialisterne: Programkommission om Maos kulturrevolution og dens nødvendighed for socialismen (1974) [Find her]
  Venstresocialisterne: Sangbog – Østen er rød. En hyldest til den store rorgænger (1974 /1979) [Find her]
  Venstresocialisterne om den farlige højredrejning i Kina efter Maos død (1978) [Find her]
  Venstresocialisterne: Vejen til socialisme – bevæbning af arbejderklassen (1978) [Find her]
     

W

  ^
  Wilhjelm, Preben (VS): Om invasionen af Tjekkoslovakiet – NATO er årsagen (1969) [Find her]
     
  Willadsen, Karen: Om festlig tryghed i Sovjet (1935) [Find her]

X

  ^

Y

  ^

Z

  ^

Æ

  ^

Ø

  ^

Å

  ^
  Aaen, Frank (DKP, Enhedslisten): ”Interview” med vildledt fange i Afghanistan (1980) [Find her]
     
 

 

 
 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg