< Politisk idéhistorie
 

Den konservative tradition

D e n  k o n s e r v a t i v e  p o l i t i s k e  t r a d i t i o n  
f r a  o l d t i d e n  t i l  i d a g

 
 


Hos os derimod er statens forfatning ikke skabt ved én genial mands værk, men skyldes manges, og den er ikke blevet til i løbet af ét menneskes liv, men det har taget adskillige generationer. Thi — plejede Cato at tilføje — der har aldrig eksisteret et så vældigt geni, at han ikke tog fejl på noget punkt, og selv om man havde samtlige genier samlet på et sted, kunne de ikke på én gang sørge for alting og overskue alle muligheder uden hjælp af erfaringen og traditionen.

- M. Tullius Cicero

 
 

 

I modsætning til de utopiske ideologier som liberalismen og socialismen udgør den konservative politiske tradition ikke en fast formuleret ideologi med en dertil knyttet hævdelse af en universel gyldig samfundsopfattelse. Dog kan man pege på en række grundlæggende temaer, der ofte genfindes i den konservative tradition - en betoning af et realistisk menneskesyn, partikularisme frem for universalisme (vægtning af de enkelte kulturers ret til egenart inden for eget kulturområde), et positivt syn på en aktiv stat, vægtning af et stærkt civilsamfund og individets ansvar overfor det politiske og kulturelle fællesskab og dets normer og endelig naturligvis et forsvar for den enkelte kulturnations tradition og erfaring, hvilket uundgåeligt fører til en kritik af både liberalismen og socialismen. Dette er blot nogle af de temaer,  vi her vil prøve at spore i den vestlige politiske tænkning, civilisationskritik, kulturkamp, filosofi og skønlitteratur.

 

 


 

 

IDÉHISTORISKE OVERSIGTER

Politik - persongalleri
Oversigt og introduktioner til forfattere, debattører og forskere med betydning for den konservative tradition inden for politisk tænkning samt tekstarkiv.
 
Civilisationskritik og filosofi - persongalleri
Oversigt og introduktioner til forfattere, debattører og forskere.
samt tekstarkiv.
 
Skønlitteratur - persongalleri
Forfatteroversigt, introduktioner og tekstarkiver
 

 

LITTERATUR, FORSKNING, DEBAT, ANMELDELSER

Konservatismeforskning og debat
Litteratur og nyere forskning med relation til den konservative politiske tradition.


Nyere litteratur >
Anmeldelser >
Tekster på nettet >
Citater >

 

Filosofi, civilisationskritik og skønlitteratur
Debat og nyere forskning inden for filosofi og litteratur med relevans for den konservative tradition.


Nyere litteratur >
Anmeldelser >
Tekster på nettet >

Citater >
 

 


 

 

Konservatismeforskning og debat


Politik bør tilpasses - ikke efter den menneskelige fornuft,
men efter den menneskelige natur, under hvilken fornuften kun er en del
og på ingen måde den vigtigste del.
-
E. Burke

 
 

Nyere litteratur:

Kronologisk opstillet

R. Fonnesbæk Andersen & H. Gade Jensen (red.): 11 konservative tænkere. Kbh. 2010
M. E. Juul Nielsen & K. Støvring (red.): Den borgerlige orden. Tanker om borgerlighed og kultur. Kbh. 2008
K. Støvring: Blivende værdier. Konservativ kulturkritik og kulturkamp. Kbh. 2004
A. Ehlers Dam (red.): Forandre for at bevare? : tanker om konservatisme. Kbh. 2003.
R. Scruton: Why I became a conservative, 2003. Da. overs. i NOMOS 2:1
A. Holm: I opposition til fortiden : en teoretisk analyse af idégrundlaget bag mellemkrigstidens radikale konservatisme i Danmark. Kbh. 2002
Alain de Benoist & Charles Champetier: La Nouvelle Droite de l'an 2000, 1999. Da. overs. i NOMOS 3:1
S. Gunbak & M. Jalving (red.) Konservatismens veje & vildveje. Kbh. 1998
R. Scruton: The Meaning of Conservatism. London / Basingstoke 1980/2001
C. v. Schrenck-Notzing: Lexicon des Konservatismus. Graz 1996
A. Jacob: Nobilitas. A Study of European Aristocratic Philosophy from Ancient Greece to the Twentieth Century. New Orleans 1999
J. Z. Muller.: Conservatism: An Anthology of Social and Political Thought from David Hume to the Present. Princeton 1998
F. S. Meyer: Freedom, tradition, conservatism. St Leonards 1992
R. Scruton: Conservative Texts. Basingstoke 1991
R. Scruton: Conservative Thinkers. London 1988
R. Scruton: Conservative Thoughts. London 1988
W. F. Buckley: Keeping the Tablets : Modern American Conservative Thought. New York 1987
R. S. Nisbet: Conservatism : dream and reality. Minneapolis 1986
J. G. A. Pocock: Three British Revolutions 1641, 1688, 1776. Princeton 1980
Ældre:
J. C. Murray: The conservative intellectual movement in America, since 1945. New York 1976
J. G. A. Pocock: The Machiavellion Moment. Florentine political thought and the Atlantic republican tradition. Princeton 1975
W. F. Buckley: Did you ever see a dream walking : American conservative thought in the twentieth century. Indianapolis 1970
F. S. Meyer: The Conservative Mainstream. New Rochelle 1969
F. S. Meyer: What is Conservatism? New York 1964
P. Viereck: Conservatism : from John Adams to Churchill. Toronto 1956
R. J. White: The Conservative Tradition. London 1950
P. Viereck: Conservatism Revisited : The Revolt Against the Revolt. New York 1949/1966

^

     
 

^

   
   
   
   
     
 

Tekster på nettet:

Kasper Støvring: ”Partikularisme - den konservative kritik af universalisme og forsvar for kulturrelativisme”, NOMOS 7:2 [kommer snart]

^

 
Jean Fischer: ”Er liberalismen urealistisk?”, NOMOS 7:1 [kommer snart]
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 

Citater:

Under forberedelse

^

     
 
 
 

Filosofi, civilisationskritik og skønlitteratur


Alle store forfattere er reaktionære.
Balzac, Flaubert, Baudelaire, Dostojevski: udelukkende reaktionære.

- M. Houellebecq

 
 

Nyere litteratur:

Kronologisk opstillet

H. Jensen: Det faderløse samfund. Kbh. 2006
T. Dalrymple: Our Culture, What's Left of It: The Mandarins and the Masses. Chicago 2005. Essays herfra oversat i NOMOS 7:1
K. H. Bohrer: Ekstasen der Zeit. München 2003
S. Skirbekk: Ideologi, myte og tro ved slutten av et århundre: Sociologisk kulturteori og funktionsanalyse. Oslo 1999
F. Fernandez-Armesto: Millenium. London 1995. Da. v. O. L. Henriksen, Årtusindet. Kbh. 1997
H. Jensen: Ofrets århundrede. Kbh. 1998
M. Laguerre: Unsere Gesellschaft am Abgrund. Die Irrwege des Fortschritts und seine Folgen. Tübingen 1997
A. Herman: The Idea of Decline in Western History. New York 1997
J. Hatzenbichler: Querdenker. Konservative revolutionäre. Engerda 1996
B. Strauss: Anschwellender Bockgesang, 1993. Da. overs. i NOMOS 1:1
S. Ascheim: The Nietzsche Legacy in Germany 1890-1990. Berkeley 1992
H. & G. Böhme: Das Andere der Vernunft. Frankfurt a. M.1983
Ældre:
A. Mohler: Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-32. Darmstadt 1972
O. E. Schüddekopf: Linke Leute von Rechts: Die nationalrevolutionären Minderheiten und der Kommunismus in der Weimarer Republik. Stuttgart 1960
P. A. Sorokin: Social Philosophies of an Age of Crises. Boston 1950

^

     
 

^

   
   
   
   
     
 

Tekster på nettet:

Søren Fonsbøl: ”Materialismens sammenbrud”, NOMOS 8:1 [kommer snart]

^

 
Irina Papazu: ”Herta Müller - når det ubærlige bliver til kunst. En analyse af romanen 'Dyret i hjertet'”, NOMOS 7:2 [kommer snart]
 
 
Jon Helt Haarder & Kasper Støvring: ”Villy Sørensen som kulturkonservativ forfatter”, NOMOS 7:1 [kommer snart]
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

Citater:

Under forberedelse

^

 
 
     


 

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg