< Dokumentationscenter
 

Under halvmånen

M u s l i m s k  h e r r e d ø m m e  o v e r  i k k e - m u s l i m e r  
g e n n e m  t i d e r n e

 

 
 

Bekæmp dem, indtil der ikke længere er nogen fristelse til frafald, og indtil al religion tilhører Gud! Hvis de holder inde, så ser Gud, hvad de gør, men hvis de vender sig bort, så skal I vide, at Gud er jeres skytsherre! Hvilken herlig skytsherre! Hvilken herlig hjælper! (8:39-40)

Bekæmp dem, som ikke tror på Gud og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Gud og Hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået Skriften, skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion, indtil de kuet er rede til at betale skat! (9:29)

- Muhammed [Læs mere]

 
 

 

De følgende sider skal belyse muslimsk herredømme over ikke-muslimer gennem tiderne. Hvorledes har de muslimske magthavere og muslimer i al almindelighed set på de ikke-muslimske undersåtter? Og som følge heraf, hvorledes er disse andenrangsborgere (hovedsagligt jøder og kristne) blevet behandlet? Til at belyse dette er der på de følgende sider både samlet autoritative udsagn - som f.eks. fra Muhammed (Koranen), Hadith, muslimske magthavere, restlærde, jurister etc. - samt øjenvidner og historiske beretninger fra forskellige lande og perioder. Kilderne er i første omgang primært ordnet geografisk efter lande / områder. Under de enkelte georgrafiske undergrupper er kilderne ordnet kronologisk. Desuden sammenholdes den historiske dokumentation med udsagn fra vestlige islam-apologeter. [Læs mere om netsiderne Under halvmånen].

[Se ligeledes Islam og Vesten]

 


 

 

 
 

OVERSIGT

 

 
 

Arabien - herunder Muhammeds virke og lære

 
     
       
  Generelle og autoritative udsagn - efter Muhammed  
     
       
  Mellemøsten - Mesopotamien (Irak), Persien (Iran)  
  Under forberedelse  
       
  Israel / Palæstina / Syrien  
     
       
  Korstogstiden  
Under forberedelse
 
  Anatolien  
  Under forberedelse  
       
  Kaukasus / Armenien  
     
       
  Ægypten  
  Under forberedelse
 
       
  Nordafrika  
  Under forberedelse  
       
  Spanien  
     
       
  Fjernøsten (herunder Indien)  
  Under forberedelse  
       
  Grækenland / Balkan / Østeuropa  
Under forberedelse
       
       

 

 

 

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg