< Dokumentationscenter: Rød terror
 
 

Det sagde venstrefløjen i Vesten og i Danmark:

Om regimet i Nordkorea

 
 
 
 
Under forberedelse:
Kronologisk oversigt - Citater fra socialistledere - Øjenvidner og dokumentation

Se endvidere: Det sagde venstrefløjen: Persongalleri samt Venstrefløjskritik
 

NB: Denne side er under udarbejdelse. Flere citater og periodemæssig inddeling følger.

 

Hans Scherfig: Afvisning af kritik af Sovjetunionen (1954)
Når prostituerede skribenter foregiver at være frie ånder og drister sig til at kritisere ytringsfriheden i Sovjetunionen og de folkedemokratiske lande, hvor forfatterne ejer deres egne forlag, og hvor folket ejer sin egen presse, er det et væmmeligt hykleri.

Bourgeoisiets væsen er hykleri […] Hykleri hører med til handel. Forfalskning af varer og forfalskning af begreber er borgerskabets historiske indsats. Retten til at udbytte andre har man fundet på at kalde menneskerettighederne. Og frihed kaldte man den tvang, der opstår som følge af udbytningen [...] På forfærdelig måde har ordene skiftet betydning [...] Demokratiet er nu det, USA forsvarer i Korea [...] For demokratiets skyld bevæbner man de tyske nazister.
- Dialog 1954, nr. 2 (B. Jensen: Stalinismens fascination. Kbh. 1984/2002, s.94f.)

 
 

Chresten Amby: Om Nordkoreas gode resultater og høje leve- standard (1970)
Det, der vel gjorde det største indtryk på os danskere, var den gennemførte forståelse for betydningen af en politisk aktiv befolkning [...] Kim Il Sung har mange steder i skrift og tale gjort opmærksom på behovet for gennemførelsen af masselinien i praksis.[…] [Kim Il Sung tager selv ud på virksomhederne og diskuterer] ofte i flere dage — med arbejderne om den politiske betydning for landet af forøgelsen af produktionen. Og gode resultater så vi med egne øjne. […] [Vi var] meget overraskede over levestandarden og produktionens kvalitet.
- VS-Bulletin 9. febr. 1970 (M. Plum: Bombardér hovedkvarteret!, Kbh. 2000, s.58f.)

 
 

Ellen Brun: Om Nordkorea og faderskikkelsen Kim Il Sung (1970)
Kim Il Sung synes på en gang at være en national faderskikkelse og et forbillede. I børnehaven ser man f.eks. et billede af Kim Il Sung som dreng. Man ser ham give det største æble til sin bedstefar. Moralen er enkel: tænk på andre og vis omsorg og respekt for de ældre. […] Gennem sine mange besøg på fabrikker, skoler, landbrug osv. diskuterer Kim Il Sung og hans eksperter med almin­delige folk og vinder et virkeligt indblik i små og store problemer overalt i landet.
- Politisk Revy, marts 1970 (M. Plum: Bombardér hovedkvarteret!, Kbh. 2000, s.58f.)

 
 

Historiebogen (Demos): Om Kina, Albanien, Vietnam, Korea og på Cuba (1971)
Ja, der kom flere revolutioner: i Kina, Albanien, Vietnam, Korea og på Cuba. Der kæmpede fattige bønder og arbejdere for deres frihed med våben i hånd. Imperialisterne gav sig ikke. Krigen varede i 5-10-20-30 år. Krigen var hele folkets krig [...] Alle måtte være med. […] På denne måde lærte de at samarbejde. De lærte at stole på deres egne kræfter. Og det lykkedes at besejre imperialisterne. […] hele folket havde været med til at befri deres land. Nu gjaldt det om at forhindre bureaukraterne, partipamperne og teknokraterne i at tage magten.
- Historiebogen (Demos), 1971. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s. 167-68

 
 

Eva Hansen: Om overgangen fra kapitalisme til socialisme og Nordkorea (1973)
De vigtigste opgaver i overgangsperioden fra kapitalisme til socialismen består i: 1. At knuse resterne af den gamle udbytterklasse. 2. At afskaffe klasseskellene i befolkningen. 3. At udrydde resterne af den gamle ideologi i folket. […] Ved afslutningen af overgangsperioden har socialismen sejret fuldstændigt [...] Proletariatets diktatur oprettes ved den socialistiske revolutions gennemførelse og proletariatets statsmagt dør først bort efter samfundets indtræden i kommunismens højere fase. Proleta­riatets diktatur vil under alle omstændigheder være nødvendigt så længe kapitalisme og imperialisme eksisterer i verden. […] Vores danske situation er meget forskellig fra den koreanske, men i vores politiske arbejde må vi anvende de samme principper til håndtering af de problemer, der er aktuelle og presserende her hos os, som Kim II Sung anvender i artiklen om overgangsperioden og proletariatets diktatur. Jeg vil varmt anbefale artiklen — den er ved­kommende læsning for alle partimedlemmer!
- Anmeldelse af artikel af Kim Il Sung: ”Spørgsmålet om overgangsperioden fra kapitalismen til socialismen og proletariatets diktatur” (Chollima Korea nr. 8 1973) i VS-bulletin, 30. marts 1973. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s. 190-91.

 
 

Gert Petersen: Om Nordkoreas enestående resultater (1975)
Den praktiske udmøntning af denne idé [Kim Il Sungs Juche-idé inden for landbruget] har ikke alene sat sig spor i fremragende materielle resultater, men har gengivet folket dets selvbevidsthed og sikret dets uafhængighed i enestående grad.
- SF’s Minavisen, 10. oktober 1975 i anledning af det nordkoreanske arbejderpartis 30-årsdag. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s. 231

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg