< Politisk idéhistorie
 

Det nationale

D e n  n a t i o n a l e  o g  f o l k e l i g e  i d é h i s t o r i e  
f r a  o l d t i d e n  t i l  i d a g

 
 
 
 

Enhver menneskelig fuldkommenhed er altid national

- J. G. Herder

 
 

 

Nationalitet og nationalt tilhørsforhold er - og har altid været - en naturlig del den menneskelige identitetsskabelse og dannelse.  For individer såvel som for grupper er etnicitet og kulturel dannelse et eksistentielt grundvilkår. Men for at skabe plads til nyere utopiske og kosmopolitiske målsætninger miskrediteres dette grundvilkår ved den menneskelige tilværelse ofte, og dets samfundsmæssige vigtighed fornægtes. Herved overser man den kendsgerning, at national samhørighed og en afbalanceret nationalitetsfølelse igennem tiden har været af afgørende betydning for skabelsen af fællesskab, samfunds- og borgersind, samdrægtighed og sammenhængskraft. Nationalstaten er således den eneste troværdige ramme omkring retsstaten og demokratiet. At overse dette har både i fortiden og nutiden vist sig at have katastrofale følger.

 


 

 

 

IDÉHISTORISK OVERSIGT

Persongalleri
Oversigt og introduktioner til forfattere og debattører med en eller anden form for nationalsindet position samt tekstarkiv.
 

 

LITTERATUR, FORSKNING, DEBAT, ANMELDELSER

Nationalitetsforskning og debat - generelt
Litteratur og nyere forskning med relation til det nationale spørgsmål, der er væsentlig for forståelsen af emnet i fortiden og nutiden.


Nyere litteratur >
Anmeldelser >
Tekster på nettet >

Citater >
 

Nationalitetsforskning og debat - enkelte lande (især Danmark)
Litteratur og nyere forskning med relation til det nationale spørgsmål, der er væsentlig for forståelsen af emnet i fortiden og nutiden.


Nyere litteratur >
Anmeldelser >
Tekster på nettet >
Citater >
 

 


 

 

Nationalitetsforskning og debat - generelt


Uden for nationaliteten er der hverken kunst,
sandhed eller liv - der er slet ingenting.

- I. S. Turgenjev

 
 

Nyere litteratur:

Kronologisk opstillet

Jerry Z. Muller: Os og dem - den etniske nationalismes bestandige styrke. Da overs. 2008, NOMOS 6:2
R. Scruton: The Need for Nations (2004). Da. overs. Nationernes nødvendighed, udgivet af Dansk Samling (2005) [Bestil]
S. P. Huntington: Who Are We: The Challenges to America's National Identity (2004)
R. Pittelkow: Forsvar for nationalstaten (2004)
T. Højrup: Dannelsens dialektik - etnologiske udfordringer til det glemte folk (2002)
M. van Crevald: Rise and Decline of the State (1999)
B. Zientara: Frühzeit der europäischen Nationen - Enstehung von Nationalbewusstsein im nachkarolingischen Europa (1997)
M. Guibernau & J. Rex (ed.): The Ethnicity Reader. Nationalism, multiculturalism and migration (1997)
B. P. McGuire (red.): The Birth of Identities. Denmark and Europe in the Middle Ages (1996)
J. Hutchinson & A. D. Smith (red.): Ethnicity (1996)
E. Kedourie: Nationalismen. En studie av nationalismen som ideologi (1995)
S. Forde (et al.): Concepts of national identity in the Middle Ages (1995)
J. Hutchinson & A. D. Smith (red.): Nationalism (1994)
W. Connor: Ethnonationalism. The Quest for Understanding (1994)
H. Schulze: Staat und Nation in der europäischen Geschichte (1994)
C. Bjørn o.a. (red.): Nations, Nationalism and Patriotism in the European Past(1994)
A. D. Smith: National Identity (1991)
J. G. Kellas: The politics of nationalism and ethnicity (1991)
A. D. Smith: The Ethnic Origins of Nations (1986)
O. Dann (red.): Nationalismus in vorindustrieller Zeit (1986)
Ældre:
H. Beumann & W. Schröder (red.): Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter (1978)
H. Seton-Watson: Nation and States: An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism (1977)
C. L. Tipton (red.): Nationalism in the Middle Ages (1972)
A. Bergsgård: Nasjonaliteten i europeisk historie. Oslo 1946

^

     
 

^

   
   
   
   
     
 

^

   
   
   
   
   
     
 

^

   
     
 
 
 

Nationalitetsforskning og debat - enkelte lande (især Danmark)


Vi i Europas nationalstater er nødt til at generhverve den suverænitet,
som tidligere generationer så møjsommeligt har udformet.

Ved at erhverve den, vil vi besidde den, og ved at besidde den,
vil vi leve i fred inden for vore grænser.

- R. Scruton

 
 

Nyere litteratur:

Kronologisk opstillet

Danmark
Ralf Pittelkow: Mit liv som dansker (2009)
Morten Uhrskov Jensen: Et delt folk - Dansk udlændingepolitik 1983-2008 (2008)
Karen Jespersen & Ralf Pittelkow: De lykkelige danskere. En bog om sammenhængskraft (2005)

^

     
 

Anmeldelser:

Danmark

Ralf Pittelkow: Mit liv som dansker (2009), NOMOS 7:1 [kommer snart]

^

   
   
   
   
   
   
   
     
 

Tekster på nettet:

Danmark

Adam Wagner: ”Nationalbevidsthed hos Saxo”, NOMOS  8:1 [kommer snart]

^

 
Morten Uhrskov Jensen: ”Opdragelsen af danskerne”, NOMOS  7:2 [kommer snart]
 
 
Jesper M. Rosenløv: ”Scavenius: ’Det var lettere, hvis vi kunne kalde os nationalsocialister’”, NOMOS  7:2 [kommer snart]
 
 
Jørgen Henneke: ”Da svenskekongen forregnede sig - en fortælling i anledning af 350-året for Stormen på København” , NOMOS  7:1 [kommer snart]
 
   
   
   
   
   
   
     
 

Andre lande

Jesper M. Rosenløv & Morten Uhrskov Jensen: ”Flamsk forår?”, NOMOS 7:1 [kommer snart]
 
     
 

Citater:

Under forberedelse

^

 
 
     
 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg