< Politisk idéhistorie
 

Politisk realisme

O m  n ø d v e n d i g  r e a l i s m e  
i  e n  u f u l d k o m m e n  v e r d e n


 
 


Et menneske, som kun vil det gode, må gå under blandt de mange, der ikke er gode.

- N. Machiavelli

 
 

 

Moderne politisk tænkning kendetegnes af to skoler, der adskiller sig fundamentalt i deres forestillinger om menneskets natur, samfundet og international politik. Den idealistiske skole forestiller sig, at en rationel og moralsk politisk orden, der stammer fra abstrakte, men universelt gyldige, principper, kan opnås her og nu. Den forudsætter en grundlæggende godhed og en ubegrænset formbarhed af den menneskelige natur. Den mener derfor, at manglen på en social og international orden, der lever op til disse rationelle standarder, skyldes manglende viden og forståelse, forældede sociale institutioner eller fordærvelse af visse isolerede individer eller grupper. For at afhjælpe disse mangler sætter den lid til uddannelse, reformer og sporadisk anvendelse af magt. Den realistiske skole mener derimod, at årsagerne til at verden (set fra rationelt synspunkt) er ufuldkommen, skal findes i kræfter i menneskets natur. For at forbedre verden må man derfor arbejde med disse kræfter, ikke imod dem eller ud fra en illusion om, at de kan elimineres. Da verden i sagens natur altid vil være en verden af modstridende interesser og konflikter kan moralske principper aldrig realiseres fuldt ud. I bedste fald kan man kun tilnærme sig disse principper gennem en stadig afvejning af interesser og på baggrund af mere eller mindre usikre og midlertidige løsninger på konflikter. Denne skole anser magtbalance for et gangbart princip inden for konfliktforebyggelse i alle pluralistiske samfund samt i international politik. I en notorisk anarkistisk verden skylder staten derfor sine borgere, at den søger magt og muligheder og primært har sin og sine borgeres overlevelse og egeninteresser som mål over for andre internationale aktører. Realismen appellerer til historisk præcedens snarere end til abstrakte idealistiske principper, og sigter mod realiseringen af ​​et mindre onde frem for ”det absolut gode”.

 


 

 

 

LITTERATUR, FORSKNING, ANMELDELSER

Konfliktforskning og realpolitik
Litteratur, debat og nyere forskning


Nyere litteratur >
Anmeldelser >
Tekster på nettet >
Citater >

 

U-lande, globalisering, og økonomi
Litteratur, debat og nyere forskning


Nyere litteratur >
Anmeldelser >
Tekster på nettet >

Citater >

 

Antropologi, psykologi og naturvidenskab
Litteratur, debat og nyere forskning


Nyere litteratur >
Anmeldelser >
Tekster på nettet >
Citater >

 

 


 

 

Konfliktforskning og realpolitik


Heraf fremgår det klart, at i den tid mennesker lever uden en fælles magt
til at holde dem alle i ave, befinder de
sig i en tilstand,
som vi vil kalde krig.

- T. Hobbes

 
 

Nyere litteratur:

Kronologisk ordnet

S. P. Huntington: Civilisationernes sammenstød. Mod en ny verdensorden [1996] (2006)
Robert W. Merry: Sands of Empire: Missionary Zeal, American Foreign Policy, and the Hazards of Global Ambition (2005)
R. D. Kaplan: Warrior Politics. Why leadership demands a Pagan ethos (2002)
Jens-Martin Eriksen & Frederik Stjernfelt: Hadets anatomi. Rejser i Bosnien og Serbien (2003)
R. D. Kaplan: The Coming Anarchy. Shattering the Dreams of the Post Cold War (2000)
David Fromkin: Kosovo crossing: American ideals meet reality on Balkan battlefields (1999)
M. Papazu: Det sidste slag på Solsortesletten. Den nye verdensorden - den nye totalitarisme (1999)
Philippe Delmas: The Rosy Future of War (1997)
H. Diessenbacher: Kriege der Zukunft. Die Bevölkerungsexplosion gefährdet den Frieden (1997)
R. D. Kaplan: The Ends of the Earth. A Journey to the Frontiers of Anarchy (1996)
A. Bell-Fialkoff: Ethnic Cleansing (1996)
H. M. Enzenberger: Med udsigt til borgerkrigen (1994)
Martin van Crevald: The Transformation of War (1991)

^

     
 

^

   
   
   
     
 

^

   
   
     
 

^

   
   
   
   
     
 
 
 

U-lande, globalisering, og økonomi


Fyld hungersnødens munde og slå al sygdom ned;
Og når et mål er nærved - et mål for andres vel -
se døs og hedensk dårskab slå ned hvert håb om held.

- R. Kipling

 
 

Nyere litteratur:

Kronologisk ordnet

B. Larsen & F. Ytzen (red.): En dollar om dagen - 17 essays om danskerne, globaliseringen og verdens fattige (2001)
R. D. Kaplan: The Coming Anarchy. Shattering the Dreams of the Post Cold War (2000)
E. Luttwark: Turbo-Capitalism: Winners and Losers in the Global Economy (1999)
L. R. Brown: Beyond Malthus. Nineteen Dimensions of the Population Challenge (1999)
S. D. Krasner: Sovereignty. Organized Hypocracy (1999)
D. Landes: The Wealth and Poverty of Nations. Why some are so rich and some so poor (1998)
W. Reno: Warlord Politics and African States (1998)
J. Parson: Human Population Competition as Biological Warfare. The Pursuit of Power Through Numbers (1998)
M.N. Dobkowski & I. Wallimann: The Coming Age of Scarcity. Preventing mass death and genocide in the twenty first century (1998)
M. Paldam: Dansk u-landshjælp. Altruismens politiske økonomi (1997)
V. Forrester: Der Terror der Ökonomie (1997)
H. Martin & H. Schumann: Globaliseringsfælden. Angrebet på demokrati og velstand (1997)
R. D. Kaplan: The Ends of the Earth. A Journey to the Frontiers of Anarchy (1996)
J. van den Broeck (red.): The Economics of Labour Migration (1996)
P. Kennedy: Preparing for the Twenty-First Century (1993)
E. Luttwak: The Endangered American Dream. How to Stop the United States from Becoming a Third-World Country and How to Win the Geo-Economic Struggle for Industry (1993)
R. L. Heilbroner: An Inquiry into Human Prospect. Looked at Again for the 1990s (1991)
P. Kennedy: The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000 (1987)
N. Rosenberg & L. E. Birdzell: How the West Grew Rich. The Economic Transformation of the Industrial World (1987)
T. Sowell: The Economics and Politics of Race (1985)
 
Ældre:
D. Landes: The Unbound Prometheus. Technological change and industrial developement in Western Europe from 1750 to the present (1969)

^

     
 

^

     
 

^

   
     
 

^

   
     
 
 
 

Antropologi, psykologi og naturvidenskab


Jeg er af den overbevisning, at mennesket af naturen
er ondt eller evnemæssigt begrænset og derfor
kun kan opnå noget af etisk, heroisk eller politisk værdi igennem disciplin
.
- T.E. Hulme

 
 

Nyere litteratur:

Kronologisk ordnet

S. Pinker: The Blank Slate. The Modern Denial of Human Nature (2002)
I. Eibl-Eibesfeldt: In der Falle des Kurzzeitdenkens (1998)
M. Ridley: The Origins of Virtue (1996)
B. Shore: Culture in Mind. Cognition, culture, and the problem of meaning (1996)
J. H. Barkow, L. Cosmides & J. Tooby: The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture (1992)
V. Reynolds et. al.: The Sociobiology of Ethnocentrism (1987)

^

     
 

Anmeldelser:

Under forberedelse

^

     

^

Inger K. Brøgger: ”'Harmoniske, gode og lykkelige mennesker': Det Radikale Venstre og den danske skole”, NOMOS 3:2

 

^

   
   
   
   
     
     
 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg