< Dansk kulturkamp
 

Litteratur og debat

D a n s k e  f o r f a t t e r e  o g  k u l t u r k æ m p e r e

 

 

Introduktioner til danske forfattere, digtere, debattører og politiske tænkere med nationalt sindelag, uddrag af deres værker og indlæg med tolkninger af deres ideer. NOMOS modtager gerne materiale, skildringer og tolkninger af disse og andre relevante forfattere. 

 

 
Svend Aggesen
(ca. 1185)
Saxo Grammaticus
(ca. 1200)
Christiern Pedersen
(1480-1554)

Anders Sørensen Vedel
(1542-1616)

C. C. Lyschander
(1558-1624)

S. P. Gotlænder Judichær
(1599-1668)

Anders Bording
(1617-1677)

Henrik Gerner
(1629-1700)

Peder Syv
(1631-1702)

Thomas Kingo
(1634-1703)

Jørgen Sorterup
(1662-1723)

Jakob Langebek
(1710-1775)

Jens Schielderup Sneedorff
(1724-1764)

Frederik Christian Eilschov
(1725-1750)

Peter Frederik Suhm
(1728-1798)

Ove Høgh-Guldberg
(1731-1808)

Eiler Hagerup
(1736-1795)

Johannes Ewald
(1743-1781)

Werner H. F. Abrahamson
(1744-1812)

Peter Andreas Heiberg
(1758-1841)

Jens Baggesen
(1764-1826)

Adam Oehlenschläger
(1779-1850)

Steen Steensen Blicher
(1782-1848)

N. F. S. Grundtvig
(1783-1872)

B. S. Ingemann
(1789-1862)

Carsten Hauch
(1790-1872)

Johan Ludvig Heiberg
(1791-1860)

Peter Hiort Lorenzen
(1791-1845)

Christian Flor
(1792-1875)

Christian Paulsen
(1798-1854)

H. C. Andersen
(1805-1875)

Casper Paludan-Møller
(1805-1882)

Orla Lehmann
(1810-1870)

D. G. Monrad
(1811-1887)

C. F. Allen
(1811-1871)

Hans Peter Holst
(1811-1893)

Carl Ploug
(1813-1894)

Edvard Lembcke
(1815-1897)

Laurids Skau
(1817-1864)

Mads Hansen
(1834-1880)

Christian Richardt
(1831-1892)

Holger Drachmann
(1846-1908)

Laura Kieler
(1849-1932)

Jens Jessen
(1854-1906)

Henrik Pontoppidan
(1857-1943)

Jeppe Aakjær
(1866-1930)

Helge Rode
(1870-1937)

L. C. Nielsen
(1871-1930)

Valdemar Rørdam
(1872-1946)

Gudmund Schütte
(1872-1958)

Johannes V. Jensen
(1873-1950)

Harald Nielsen
(1879-1957)

Thorkild Gravlund
(1879-1939)

Vilhelm la Cour
(1883-1974)

Kaj Munk
(1898-1944)

Martin A. Hansen
(1909-1955)

Arne Sørensen
(1906-1978)

   

Søren Krarup
(1937- )

   
 

 

 
 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg