V. S. Naipaul

(1932- )

Engelsk/indisk forfatter, født på Trinidad. Efter flere rejser bosat i England, hvor han havde modtaget en universitetsuddannelse på Oxford. Naipaul, der på mange måder kan betegnes som en arvtager af J. Conrad, er blevet kendt for sine realistiske og pessimistiske romaner, omhandlende individer søgende identitet og mening i deres liv i den 3. Verden – en del af verden, der oftest er sig selv værst. Af hans tidligste romaner kan nævnes The Mystic Masseur (1957), der ironisk og satirisk beskriver gadelivet i den caribiske verden, ligesom The Suffrage of Elvira (1958) og Miguel Street (1959). Han brød for alvor igennem med A House for Mr. Biswas (1961), der ligeledes foregår i Caribien og som omhandler en indisk immigrants forsøg på at vinde uafhængighed og etablere sig en identitet ved at eje sit eget hus. De følgende romaner foregår i andre dele af verden, men forsøger fortsat at beskrive den kollektive og individuelle fremmedgørelse oplevet i de nye nationers kamp for at integrere deres vestlige arv fra kolonitiden i deres indfødte kultur. De tre fortællinger i In a Free State (1971, da. Fri og uafhængig,1973), der modtog den prestigefyldte engelske Booker Prize, foregår i flere lande, mens Guerrillas (1975, da. Guerilla, 1976) er en dyster beskrivelse af et samfund på en caribisk ø i forfald, splittelse og oprør. A Bend in the River (1979, da. Ved en krumning på floden 1980) beskriver i pessimistiske toner den usikre fremtid i en centralafrikansk stat, der præges af økonomisk kaos, magtsyge og kultursammenstød, oplevet af den østafrikanske inder, Salim, der er flyttet til landet som handelsmand. Den barske lære er som i andre romaner: Uden magt og sanktionsmuligheder ingen moral. Herefter følger Finding the Center (1984) og den halvbiografiske The Enigma of Arrival (1987, da. Ankomstens gåde, 1990), som regnes blandt Naipauls bedste, omhandlende en caribisk forfatters rejse i England, hvor han betragter det engelske imperiums forfald. A Way in the World (1994, da. En vej gennem verden, 1995) er en essaylignende roman med ni indbyrdes forbundne historier, som spænder fra 1600-tallet til vore dage. Naipaul forsøger her at vise hvorledes historien former et individs karakter. Seneste skønlitterære værker Half a Life (2001, da. Et halvt liv, 2001) om det liv en indisk immigrant lever som en ”halv person” i England og senere i Afrika, i et miljø under dekadent kollaps. Naipauls faglitterære værker og rejseskildringer behandler på samme realistiske vis samfund i den tredje verden i konflikt og stilende mod en usikker fremtid, ofte synkende ned i vold og undertrykkelse. Blandt disse kan nævnes An Area of Darkness (1965), India: A Wounded Civilization (1977) og India: A Million Mutinies Now (1990, da. Indien, 1993), der omfatter forfatterens rejser i nutidens Indien og møde med inderne og som tegner et billede af et multireligiøst minikontinent og et kulturelt kaos af 880 millioner indbyggere, der forsøger at finde en identitet på den hastige vej fra middelaldersamfund til moderne industrisamfund. Desuden The Five Societies—British, French, and Dutch—in the West Indies (1963) og The Return of Eva Peron (1980). Among the Believers: An Islamic Journey (1981, da. Blandt de rettroende : en islamisk rejse, 1982) og Beyond Belief: Islamic Excursions Among the Converted Peoples (1998, da. Ikke til at tro : islamiske rejser blandt de konverterede folk, 1999) er stærkt kritiske beskrivelser af den islamiske tro og dens indvirkning på almindelige mennesker i Iran, Pakistan, Indonesien og Malaysia og blandt konverterede ikke-arabiske folk og dens kulturelle og politiske rolle i de samfund de lever i. Særligt er det islams undertrykkelse af de oprindelige kulturer, der harmer Naipaul. Ligeledes Reading and Writing: A Personal Account (2000). Naipaul blev adlet i 1990 og modtog Nobelprisen i 2001. Både i sit skønlitterære og ikke-skønlitterære forfatterskab, samt i sin optræden i presse og medier, støder Naipaul hellere end gerne det venstre-liberale establishment, med sine holdninger om vestens kulturelle overlegenhed og sit opgør islam, med tidens malplacerede frisind, socialistiske fraser samt vestlige intellektuelles romantiserede billede af den tredje verden. Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af V. S. Naipaul:

Om den tredje verden
Citater om islam
Om 11.september
 

 


Bibliografi:

Skønlitteratur

 • The Mystic Masseur (1957)
 • The Suffrage of Elvira (1958)
 • Miguel Street (1959)
 • A House for Mr. Biswas (1961)
 • Mr Stone and the Knight's Companion (1963)
 • The Mimic Men (1967)
 • A Flag on the Island (1967). Noveller
 • In a Free State (1971). Da. v. M. Ries, Fri og uafhængig (1973)
 • Guerrillas (1975). Da. v. A. H. Petersen, Guerilla : roman (1976)
 • The Perfect Tenants and The Mourners (1977)
 • A Bend in the River (1979). Da. v. C. Maaløe, Ved en krumning på floden (1980)
 • The Enigma of Arrival (1987). Da. v. K. Jørgensen, Ankomstens gåde (1990)
 • A Way in the World (1994). Da. v. K. Jørgensen, En vej gennem verden (1995)
 • Half a Life (2001). Da. v. J. Klint Kistorp, Et halvt liv (2001)

Essays, rejseskildringer o.a.

 • The Middle Passage: Impressions of Five Societies -- British, French and Dutch in the West Indies and South America (1963)
 • An Area of Darkness (1964)
 • The Loss of El Dorado (1970)
 • The Overcrowded Barracoon and Other Articles (1972)
 • India: A Wounded Civilization (1977)
 • The Return of Eva Peron (1980)
 • A Congo Diary (1980)
 • Among the Believers: An Islamic Journey (1981). Da. v. M. Boisen, Blandt de rettroende : en islamisk rejse (1982)
 • Finding the Center (1986)
 • A Turn in the South (1989)
 • India: A Million Mutinies Now (1990). Da. v. T. Harder, Indien (1993)
 • Homeless by Choice (1992)
 • Bombay (1994)
 • Beyond Belief: Islamic Excursions Among the Converted Peoples (1998). Da. v. J. Klint Kistorp, Ikke til at tro : islamiske rejser blandt de konverterede folk (1999)
 • Between Father and Son (1999)
 • Reading and Writing : A Personal Account (2000)

Om V. S. Naipaul

W. Dissanayake: Self and colonial desire : travel writings of V.S. Naipaul. New York 1993

M. E. Gorra: After Empire: Scott, Naipaul, Rushdie (1997)

R. D. Hamner: V.S. Naipaul. New York 1973

R. D. Hamner (ed.): Critical perspectives on V.S. Naipaul. London 1979

P. Hughes: V.S. Naipaul. London 1988

K. Jarvis: V.S. Naipaul : a selective bibliography with annotations, 1957–1987. Metuchen 1989

F. Jussawalla (ed.): Conversations with V.S. Naipaul. Jackson 1997

R. Kelly: V.S. Naipaul. New York 1989

A. J. Khan: V.S. Naipaul : a critical study. New Delhi 1998

B. King: V.S. Naipaul. Basingstoke 1993

J. Levy: V.S. Naipaul : displacement and autobiography. New York 1995

P. Nightingale: Journey through darkness : the writing of V.S. Naipaul. St. Lucia 1987

P. Theroux: V.S. Naipaul : an introduction to his work. London 1972

P. Theroux: Sir Vidia's shadow : a friendship across five continents. Boston 1998

T. F. Weiss: On the margins : the art of exile in V.S. Naipaul. Amherst 1992

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg