< Politisk idehistorie - Den konservative tradition

Idéhitorisk oversigt - Persongalleri

 

Skønlitteratur

 

 

Nedenstående oversigt omfatter en række af de største forfattere i den vesterlandske litteraturhistorie. Flere af deres værker står enten som epokeskabende eller har høstet bred kunstnerisk anerkendelse. En del har således modtaget store litterære æresbevisninger (f.eks. Nobelprisen: Kipling, Hamsun, Yeats, Eliot, Golding, Naipaul).

Den kunstneriske kvalitet kan således i sig selv stå som en anbefaling, når det gælder disse forfattere. Men når disse forfattere er samlet og vil blive behandlet her, er det ligeledes ud fra den betragtning, at de mht. livsanskuelse, civilisations- og kulturforståelse har en del at sige, der kan tjene til eftertanke. Deres værker er derfor også blevet læst og udlagt i utallige sammenhænge. Hvad der dog er særligt interessant i denne sammenhæng er, at langt de fleste (skønt ikke alle) ideologisk betragtes som tilhørende "højrefløjen" eller filosofisk "den konservative tradition" - eller i det mindste anses for at have påvirket og inspireret denne, skønt ofte på meget forskellig vis. [Læs mere om udvalget]

 

 
 

ANTROPOLOGISK REALISME

 
 
 
 
Joseph Conrad
(1857-1924)
F. M. Dostojevskij
(1821-1881)
William Golding
(1911 - 1993)
 
 
 
 
V. S. Naipaul
(1932- )
 
 

 

HEROISME

 
 
 
 
Rudyard Kipling
(1865-1936)
Ernst Jünger
(1895-1998)
Rupert Brooke
(1887-1915)
 
 
 
   
 

 

"REAKTIONÆRE MODERNISTER"

 
 

 
 
W. B. Yeats
(1865-1939)
Ezra Pound
(1885-1972)
T. E. Hulme
(1883-1917)
 
 
 
 
T. S. Eliot
(1888-1965)
Evelyn Waugh
(1903-1966)
Thomas Mann
(1875-1955)
 
 
 
 
Knut Hamsun
(1859-1952)
J. L. Borges
(1899–1986)
Botho Strauss
(1944- )
 
 
 
 


 
 

 

DET EPISKE SIND

 
 
 
 
J. R. R. Tolkien
(1892-1973)

C. S. Lewis
(1898-1963)
 
 

 

DISSIDENTLITTERATUR

Under forberedelse

 
 
G. Orwell
 
 
A. Koestler
 
 
A. Camus
 
 
M. Kundera
 
 
A. Solsjenitsyn
 

 

   
 
Under forberedelse
 

 

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg