A. Hamilton

(1757-1804)

Alexander Hamilton var en af hovedmændene bag udarbejdelsen af De Forenede Staters unionsforfatning i 1787. Han støttede præsident Washingtons beslutning om, at holde De Forenede Stater udenfor krigen mellem Frankrig og resten af Europa, skønt mange mente, at man burde støtte Frankrig, der havde støttet De Forenede Stater i dets uafhængighedskrig. De Forenede Stater var ikke forpligtet af en revolutionær tradition til at gå i krig sammen med Frankrig. Hamilton mente, som Burke, der havde støttet amerikanerne, at den amerikanske opstand i modsætning til den franske revolution, var en konservativ forsvarskamp for hævdvundne rettigheder mod den egentlige revolutionære i denne situation: kongemagten.

Interessen for Hamiltons politiske skrifter har været udpræget blandt USAs fremmeste udenrigspolitiske tænkere, som beklager, at hans realistiske syn på forholdet mellem stater så længe er blevet negligeret. (Frit efter L. R. Langset: Konservatismen fra Hume til idag. Oslo 1965). Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af A. Hamilton:

Årsagerne til fjendskab mellem nationer
Individuel moral og statslig moral
 

 


Bibliografi (udvalgte titler):

The Federalist (1787-88).
Genudg. The Federalist papers : a collection of essays written in support of the Constitution of the United States : from the original text of Alexander Hamilton, James Madison, John Jay. Red. Roy P. Fairfield. Baltimore (1981)

 

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg