Alexander Hamilton: Individuel moral og statslig moral

Blandt individer opstår der ikke sjældent situationer, hvor det er naturligt at vise taknemmelighed. Blandt individer hænder det hver eneste dag, at nogen giver en anden person gunstbevisninger, af godhed og velvilje overfor vedkommende, og uden nogen anden interesse engageret end glæden ved at gøre en god gerning. Men blandt nationer hænder noget sådan måske aldrig. Det kan slås fast som et generelt princip, at det væsentlige motiv for at en nation gør en anden nation en tjeneste, er at denne førstnævnte har nytte eller fordel af det.

Moralens regler er utvivlsomt i denne forstand ikke nøjagtig de samme mellem nationer som mellem individer. Pligten til at lade ens egen velfærd være det ledende princip for ens handlinger vejer meget tungere på nationen end på individet; proportionalt med den kendsgerning, at nationens lykke er både mere omfattende og langt vigtigere end individets lykke, og at nationens handlinger har langt varigere virkninger end individets. Millioner af mennesker i samtiden, og som oftest også de fremtidige generationer, bliver berørt af de skridt som en regering tager i dag; mens derimod følgerne af et individs private handlinger som oftest ophører med dette individ, eller begrænser sig til et snævert virkefelt.

Af dette følger, at et individ i talrige tilfælde kan tillægge sig fortjenester ved at give frit løb for sin egen gavmildhed og velvilje, ikke bare uden at tænke på sine egne interesser, men endog til skade for dem. Men en regering kan sjældent, om nogensinde, med rette handle på denne måde; og hvis den gør således, må den holde sig indenfor langt snævrere grænser. Tjenester som ikke betyder noget fra eller til målt med den handlende nations egen interesse, eller som kompenseres af en allerede modtaget eller forventet rimelig genydelse, eller som udvirker et væsentlig gode fra den nation som tjenesten gives til, uden at forårsage nogen virkelig skade for den ydende part - det markerer grænserne for, hvad en nation kan vise af gavmildhed og velgørenhed.

Det er ikke her meningen at anbefale nationerne at føre en absolut selvisk politik, baseret på egeninteresse; men at vise, at så langt som retfærdighed og god tro tillader det, må deres generelle politiske linje være en politik reguleret af deres egeninteresse; at ville foreskrive dem et andet handlingsprincip, eller at aflede fra dette princip argumenter for, at en nation bør udvise en selvfornægtende og selvopofrende taknemlighed overfor en anden nation som har gjort den tjenester, - det er å misopfatte og fortegne det som vanligvis er, og bør være, drivkraften i en nations handlinger.Fra Gazette of the United States, juli 1793. Læs mere om A. Hamilton >

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg