< Politisk idehistorie - Den konservative tradition

Idéhitorisk oversigt - Persongalleri

 

Den konservative tradition

 

 

Den tradition inden for den politiske tænkning, som man kan betegne som konservativ, byder på rige variationer i forskellige lande og til forskellige tider. Men hos dens fremtrædende repræsentanter findes et vidtgående fællesskab i ideer om menneskets og samfundets egenart - et idégrundlag nært knyttet til centrale tanketraditioner i vor vestlige kulturkreds. Dette udvalg skulle gerne vise både variationerne og fællesskabet inden for den konservative politiske tænkning.

 

 
 
 
 
Platon
(427-347 f.Kr.)
Aristoteles
(384-322 f.Kr.)
Cicero
(106-43 f.Kr.)
 
 
 
 
N. Machiavelli
(1469-1527)
M. Luther
(1483-1546)
T. Hobbes
(1588-1679)
 
 
 
 
D. Hume
(1711-1776)
E. Burke
(1729-1797)
J. de Maistre
(1754-1821)
 
 
 
 
A. Hamilton
(1757-1804)
S. T. Coleridge
(1772-1834)
G. W. F. Hegel
(1770-1831)
 
 
 
 
A. Müller
(1779-1829)
F.C. von Savigny
(1779-1861)
T. Carlyle
(1795-1881)
 
 
 
 
B. Disraeli
(1804-1881)
A. de Tocqueville
(1805-1859)
J. Donoso Cortés
(1809-1853)
 
 
 
 
R. C. Salisbury
(1830-1903)
W. S. Churchill
(1874-1965)
R. Niebuhr
(1882-1971)
 
 
 
 
L. B. Namier
(1888-1960)
C. Schmitt
(1888-1985)
L. Strauss
(1899-1973)
 
 
 
 
M. Oakeshott
(1901-1990)
E. Voegelin
(1901-1985)
H. J. Morgenthau
(1904-1980)
 
 
 
 
R. Kirk
(1918-1994)
S. P. Huntington
(1927-2008)
E. Luttwak
(1942- )
 
 
     
 
J. Gray
(1948 - )
     

 

   
   

 

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg