S. T. Coleridge

(1772-1834)

Engelsk digter, kritiker og filosof. Efter debut med Poems on Various Subjects (1796) og Poems (1797) udgav Coleridge i 1798 med Wordsworth de epokegørende Lyrical Ballads, der indledte romantikken i England. Heri findes det mesterlige digt ’The Ancient Mariner’ (dansk i uddrag, Den gamle sømand (1993)). Trods lysende intelligens og digterisk begavelse blev Coleridges produktion brudstykkeagtig - Lyrical Ballads (1798), Dejection: An Ode (1802), Christabel & Kubla Khan (1816), Sibylline Leaves (1817). Han havde store planer og visioner, men ringe koncentrationsevne, der også svækkedes af hans stærke hang til opium. Trods dette opnåede han stor indflydelse på sin samtid. Coleridge kom senere under stærk påvirkning af tysk åndsliv (Lessing, Schiller, Kant), oversatte Schillers Wallenstein og indledte en ny epoke i engelsk kritik med sine essays Biographia Literaria (1817) og Lectures on Shakespeare (udg. 1856, red. J. Payne Collier, samt som Shakespearean Criticism I-II (1930) red. T. Middleton Raysor). Endvidere Essay on Taste (1814), On Method (1818), Literary Remains (1836). Tillige skrev han nogle dramaer.

Politisk var han som vennen Wordsworth i begyndelsen begejstret for den franske revolution. Senere blev Coleridge en varm tilhænger af Burkes politiske ideer, jf. The Fall of Robespierre (1794), The Friend (1812/1818), Table Talk (1835), Lay Sermons (1816-17). Han lagde særlig vægt på den engelske kirke som det centrale organ i det engelske samfund On the Constitution of Church and State (1830). Han havde et skarpt medfølende blik for den sociale nød som fulgte med den industrielle revolution. For Coleridge havde respekten for andre landes historisk bestemte egenart den konsekvens, at ethvert land først og fremmest måtte følge sin velforståede egeninteresse i sin udenrigspolitik. International fred og orden er det højeste mål; det må dog ikke sættes på spil udfra en moralsk trang til at måle andre lande efter ens egen ideale læst. Af andre værker kan nævnes Remorse (1813), Aids to Reflection (1825), Confessions of an Inquiring Spirit (1840), Spiritual Philosophy: Logosophia / Opus Maximum (1865, Red. J. H. Green). The Philosophical Lectures (1950, red. K. Coburn), Letters I-VI (1956-71, red. Earl Leslie Griggs), Notebooks I-III (1957, red. K. Coburn). Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af S. T. Coleridge:

Samfundet – et levende fællesskab, ikke et tvangskollektiv
Samfundet som organisme
Statens formål
Socialpolitiske indgreb er en samfundspligt
Nationens sande interesser - udenrigspolitikkens hovedprincip
 

 


Bibliografi (udvalgte titler):

Lay Sermons (1816-17)
The Collected Works
I-XVI, red. K. Coburn, London 1969-

On the Constitution of Church and State (1830)
The Collected Works
I-XVI, red. K. Coburn. London 1969-

Table Talk (1835)
The Collected Works
I-XVI, red. K. Coburn. London 1969-

 

 

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg