S. T. Coleridge: Statens formål

Lad os forudsætte, at staten allerede har realiseret sine negative formål, nemlig sin egen tryghed ved hjælp af egen styrke, og beskyttelse af person og ejendom for alle sine borgere. Da står dens positive formål tilbage: (1) At gøre livsvilkårene lettere for hvert enkelt individ, (2) at give sikkerhed for den enkelte borgers håb om at kunne bedre sine egne og sine børns kår, (3) udviklingen af de egenskaber som er væsentlige for den enkeltes menneskelighed, d.v.s. for hans eksistens som et fornuftig og moralsk væsen. Med den sidste sætning sigter jeg ikke til de grader af intellektuel kultur som skiller menneske fra menneske i det samme civiliserede samfund, men kun til det som hæver det civiliserede menneske over barbaren, vildmanden og bæstet. Jeg kræver imidlertid af staten, på vegne af alle dens borgere, ikke bare de ydre midler som sætter menneskene i stand til at kende sine væsentlige pligter og sin værdighed som mennesker og frie mennesker, men ligeså - og med større eftertryk - at staten skal søge at hindre alle magtpositioner og forhold som ifølge sagens natur må gøre denne kundskab ufrugtbar og få den gode sæd til at gå til grunde, hvor den falder. Dette er i hvert fald statens foreskrevne formål: og. uanset hvilken afstand de eksisterende forhold i en nation ulykkeligvis kan sætte mellem dette ideelle sigte og statsmanden, så bør alligevel alle hans bevægelser følge denne retning. Men den negative fortjeneste det er ikke a fremme - eller at afholde sig fra den synd det ville være at fremtvinge – fornedrelse og retsløshed for nogen enkelt samfundsklasse, den kan man kræve af enhver stat under alle omstændigheder; og en regering som påberåber sig vanskeligheder, for at kunne tilbagevise eller argumentere mod dette krav, må dermed vække begrundet tvivl om sin egen visdom og styrke.

 

Fra Second Lay Sermon, 1817. Læs mere om S. T. Coleridge >

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg