S. T. Coleridge: Samfundet – et levende fællesskab, ikke et tvangskollektiv

Den sande patriot vil vise ærbødighed ikke bare for alt som bidrager til at gøre de enkelte individer i samfundet lykkeligere og værdigere til lykke; men også for alt som bidrager til at binde dem nærmere sammen som et folk: hans mål er dette, at ligesom en mangfoldighed af dele og funktioner opbygger et menneskeligt legeme, sådan skal mangfoldigheden af hans landsmænd opbygge et samfundslegeme (body politic), i kraft af den synlige og usynlige indflydelse fra religion, sprog, love, vaner, og den gensidige afhængighed og spænding mellem handel og landbrug. Men selvom han ønsker at se alle udgøre et fællesskab, sætter han grænser også for dette sit ønske, og afskyr det politiske system som vil smelte menneskene sammen til en stat ved å opløse alle de dyder som gør dem lykkelige og højværdige som individer.

 

Fra The Friend, I, essay 14, 1809. Læs mere om S. T. Coleridge >

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg