Carl Ploug

(1813-1894)

Journalist, politiker og digter. Stiftede 1839 Akademisk Læseforening. Skrev en række studenterkomedier og viser. Tilknyttet Orla Lehmanns nationalliberale kreds og var en af skandinavismens ivrigste fortalere med en nordisk union som mål. Efter Lehmann redaktør af Fædrelandet 1841, som han ledede til 1881. Var ligeledes en af forgrundsfigurerne i kampen for danskheden i Sønderjylland. Som rigsdagsmand i en årrække (1848-49 i den grundlovgivende rigsforsamling, 1854-57 folketingsmand og 1859-90 landtingsmand). Tog ivrig del i det liberale lovgivningsarbejde for den personlige frihed. Dog ikke tilhænger af almindelig valgret. Nederlaget 1864 gav ham et knæk som han aldrig overvandt. Med årene mere konservativ og må fra 1870 regnes til Højre. Angreb de nye litterære og idemæssige strømninger fra omkring 1870, særlig 1879-80. Formand for det forenede Højres fællesbestyrelse og 1883-93 for Højres Arbejder- og vælgerforening. Af Plougs digtning bevarede en del af hans personlige lyrik og særligt hans nationale lejlighedssange deres popularitet: Vaj højt, vaj stolt og frit vor flag, Himmelbjerget, Påskeklokken kimed mildt, Dejlige Øresund, Længe var Nordens herlige stamme (skandinavismens slagsang), Unge genbyrds liv i Norden samt fortællende historiske digte som Dronning Margrethe. Digtsamlinger bl.a. Viser og vers (3 bnd. 1847-61 under pseudonymet Poul Rytter), Samlede digte (1862), Nyere sange og digte (1869), Nye digte (1883), Efterladte digte (1895).

 


Tekster af Carl Ploug:

Carl Ploug: Indlæg i den grundlovgivende rigsforsamling (1848)
Carl Ploug: Himmelbjerget (1856)
Carl Ploug: Indskrift på Istedløven (1862)
Carl Ploug: Ved Istedløvens afsløring (1862)
Carl Ploug: Vaj højt, vaj stolt og frit vort flag (1867)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg