Rudyard Kipling

(1865-1936)

Engelsk forfatter. Født i Indien. Efter skolegang i England atter i Indien, hvor han arbejdede som journalist. Udgav ligeledes digte, bl.a. soldaterdigtene Departmental Ditties (1886), Barrack Room Ballads (1892) samt en del samlinger af fortællinger med hyldest til både det primitive menneske og civilisationens foregangsmænd, hvoraf kan nævnes Plain Tales from the Hills (1888, da. Engelskmænd i Indien, 1891) og soldaterfortællingerne Soldiers Three (1888, da. Tre soldater, 1936). Derudover skolehistorierne Stalky & Co. (1899, da. Stilk & Co., 1903), den selvbiografiske kunstnerroman The Light That Failed (1891, da. Lyset der sluktes, 1900) samt den uafsluttede selvbiografi Something of Myself (1937, da. Lidt om mig selv, 1938). Romanerne Captain Courageous (1887, da. Havets helte, 1905) og Kim (1901, da. samme år), vandt stor yndest i ungdommen. Flere af hans digte opnåede ligeledes stor popularitet (”Danny Deever”, ”Mandalay”). Skrev ligeledes en række fortællinger for børn Just So Stories For Little Children (1902, da. Eventyr, 1904), Wee Wee Willie Winkie (1888, da. Lille Willie Winkie,1937) og dyrefortællingerne i de to Jungle Books (1894-95, da. Junglebøgerne, 1897-99. ). Kipling var især kendt for sine levendeskildringer fra Indien, men skønt født og i lange perioder bosat i Indien var Kipling ligeledes en udpræget national engelsk digter med sans for hjemlandets landskab og traditionernes forpligtelser, jf. bl.a. digtene ”Recessional” (1897) ”Sussex” (1902) og fortællingen om Puck from Pook’s Hill (1906, da. Nis Puk fra Pukshøj, 1907). Han gjorde sig til talsmand for det britiske imperium, idet han anså koloniseringen som en nødvendig opgave den hvide mand burde påtage sig, om end det var højst usikkert om indsatsen ville blive mødt med taknemmelighed eller endsige kronet med succes (jf. digtet ”The White Man’s Burden” fra digtsamlingen The Five nations (1903)), da trods alt “East is east, and West is West, and never twain shall meet”. Bag hans arbejde ligger ligeledes ideen om lov og orden og individets og folkets pligter som imperiets sjæl - ”loven” som den hellige og rette kode, der må følges. Kæmpende pligtopfyldende mennesker – fra menige soldater, officerer og skibskaptajner til embedsmænd og ingeniører - er således Kiplings helte. Kipling foretog en del rejser (bl.a. til Amerika og Sydafrika under Boerkrigen), men bosatte sig fra 1902 i England. Ved 1. Verdenskrigs begyndelse forudså han krigens store tab. Kipling mistede selv sin søn, men udgav samtidig en række beretninger fra verdens krigsskuepladser som anerkendende hyldest til de kæmpendes indsats og ofre. Det var især den flydende brug af både vers og prosa i hans mesterlige fortællinger, som bragte ham berømmelse og Nobelprisen 1907. Hans nærmest journalistiske stil har påvirket mange, herunder Hemingway og Johannes V. Jensen. De fleste af Kiplings bøger er oversat til dansk – hertil kan tilføjes digtsamlinger som Banjoen synger (1921) og Digte i udvalg (1949). Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af Rudyard Kipling:

Hvid mands byrde
 

 


Bibliografi:

Skønlitteratur

 • Schoolboy Lyrics (1881)
 • Echoes (1884). Med A. Kipling
 • Quartette (1885). Med A. og J. Kipling.
 • Departmental Ditties (1886). Da. v. T. Kristensen, K. Friis Møller og V. Rørdam i Værker i Udvalg, Ny Serie, bnd. V, T. Kristensen (ed.) (1938)
 • Indian Tales (1887)
 • Tales of the Opposite Sex (1887)
 • Plain Tales from the Hills (1888). Da. v. A. Ipsen og Vilhelm Möller, Engelskmænd i Indien (1891), A. Halling (1906)
 • The Phantom Rickshaw and Other Tales (1888.). Inkl. i Lille Willie Winkie og andre historier, J. Ewald (1937)
 • Soldiers Three and other Stories (1888). Da. Tre soldater og andre historier (1936)
 • The Story of the Gadsbys (1888). Inkl. i Fire Fortællinger, ved A. Halling (1899)
 • In Black and White (1888)
 • Under The Deodars (1888). Da. Under cedrene, inkl. i Lille Willie Winkie og andre historier, J. Ewald (1937)
 • Wee Wee Willie Winkie (1888). Inkl. i Lille Willie Winkie og andre historier, J. Ewald (1937)
 • Turn overs (1888)
 • The Courting of Dinah Shadd and Other Stories (1890)
 • The City of Dreadful Night and Other Places (1890). Inkl. i Fribytterbreve ved Johs V. Jensen og A. Mikkelsen (1912)
 • The Light that Failed (1891). Da. v. A. Halling, Lyset, der sluktes (1900) J. V. Petersen Lyset der svandt (1906)
 • Letters of Marque (1891)
 • American Notes (1891)
 • The Smith Administration (1891). Inkl. i Fribytterbreve ved Johs V. Jensen og A. Mikkelsen (1912)
 • Life's Handicap, Being Stories of Mine Own People (1891). Da. v. A. Ipsen, Fra Indien (1892)
 • Barrack-Room Ballads (1892). Da. v. K. Friis Møller og V. Rørdam, Værker i Udvalg, Ny Serie, bnd. V, T. Kristensen (ed.) (1938)
 • Rhymed Chapter Headings (1892).
 • The Naulahka (1892). Da. v. Johs. V. Jensen og A. Mikkelsen, Naulakka : Fortællinger fra Vesten og Østen (1911)
 • Many Inventions (1893).
 • The Jungle Book (1894). Da. v. A. Halling, Junglebogen (1896)
 • The Second Jungle Book (1895). Da. v. A Halling, Den nye Jungelbog (1897)
 • Out of India (1895)
 • The Seven Seas (1896). Da. v. V. Rørdam og T. Kristensen, Værker i Udvalg, Ny Serie, bnd. V, T. Kristensen (ed.) (1938)
 • Soldier Tales (1896). Da. V. A. Halling, Soldaterhistorier (1910)
 • The Kipling Birthdays Book (1896)
 • Captains Courageous (1897). Da. v. A. Halling, Havets Helte (1902)
 • Recessional and Other Poems (1897/1899)
 • An Almanac of Twelve Sports (1898).
 • The Day's Work (1898)
 • A Fleet in Being (1898). Da. v. A. Halling, Til Orlogs med Kanaleskadren (1909)
 • Stalky and Co. (1899). Da. v. A. Halling, Stilk & Co (1903)
 • From Sea to Sea (1899) Da. v. Johs. V. Jensen og A. Mikkelsen, Fra hav til hav (1913)
 • The Absent Minded Beggar (1899)
 • The Kipling Reader (1900)
 • With Number Three (1900)
 • Occasional Poems (1900)
 • Kim (1901). Da. v. A. Halling, Kim (1901)
 • War's Brighter Side (1901)
 • Just So Stories For Little Children (1902). Da. v. A. Halling, Johs V. Jensen , A. Mikkelsen og K. Friis-Møller, Æventyr (1914), J. Ewald og K. Friis Møller, Eventyr (1941)
 • The Five Nations (1903). Da. v. V. Rørdam og T. Kristensen, Værker i Udvalg, Ny Serie, bnd. V, T. Kristensen (ed.) (1938)
 • Traffics and Discoveries (1904).
 • The Muse Among the Motors (1904)
 • Puck of Pook's Hill (1906). Da. v. A. Halling, Nis Puk fra Pukshøj (1907)
 • Collected Verse (1907).
 • Actions and Reactions (1909). Novellen With the night mail, da v. J. Stürup, Med natposten (1987)
 • Rewards and Fairies (1910). Da. v. A. Mikkelsen og K. Friis-Møller, Under Egene (1915).
 • A History of England (1911). Med C.R.L. Fletcher
 • Songs from Books (1912). Da. v. V. Rørdam og T. Kristensen, Værker i Udvalg, Ny Serie, bnd. V, T. Kristensen (ed.) (1938)
 • The Habour Watch (1913)
 • Mary Postgate (1915)
 • The New Army in Training (1915). Da. v. C. Lembcke, Den nye Hær (1915)
 • France in War (1915). Da. v. A. Mikkelsen, Frankrig i Krig (1915)
 • The Fringes of the Fleet (1915). Da. v. K. Friis-Møller, Fra Flaadens Overdrev (1916)
 • Sea Warfare (1916). Da. Krigsliv til Søs (1917)
 • Tales of 'The Trade' (1916). Da. v. A. Mikkelsen Undervandsbaadenes Bedrifter (1916)
 • The War in the Mountains (1917). Da. v. A. Mikkelsen, Krigen i Bjergene (1917)
 • A Diversity of Creatures (1917). Da. v. A. Mikkelsen og K. Friis-Møller Skabningens Mangfoldighed (1917)
 • The Eyes of Asia (1918)
 • To Fighting Americans (1918)
 • Twenty Poems (1918)
 • The Graves of the Fallen (1919)
 • The Years Between (1919)
 • Horace Odes, Book V (1920)
 • The Irish Guards in the Great War (1923)
 • Land and Sea Tales (1923). Da v. J. Foltmann, Fra Land og Sø (1924)
 • Songs for Youth (1924)
 • A Choice of Songs (1925)
 • Works I-XXVI (1925-26)
 • Sea and Sussex (1926)
 • St. Andrews (1926)
 • Debits and Credits (1926). Da. v. J. Foltmann, Debet og credit (1924), A. Mikkelsen (1926-27)
 • Songs of the Sea (1927)
 • A Book of Words (1928).
 • Poems, 1886-1929 I-III (1929)
 • Thy Servant A Dog, Told by Boots (1930). Da v. K. Friis Møller Hundens Magt (1947)
 • Limits and Renewals (1932)
 • All The Mowgli Stories (1933). Da. v. A. Stevns og K. Friis Møller, Mowgli historier (1963).
 • Souveniers of France (1933)
 • Collected Dog Stories (1934)
 • Ham and Porcupine (1935)
 • Complete Works I-XXXIX (1937-39)

Breve og selvbiografi

 • Something of Myself (1937). Da. v. K.Friis Møller, Lidt om mig selv. Tilegnet mine kendte og ukendte venner (1942).
 • Letters to the Family (1908)
 • Letters of Travel (1920)
 • Letters from Japan (1962)
 • Something of Myself and Other Biographical Writings, (ed. Thomas Pinney) Camebridge 1990
 • The Letters of Rudyard Kipling I-IV (ed. T. Pinney) London 1990-
 • Ægyptens Trylleland og andre Rejsebreve. Da. v. A. Mikkelsen. Kbh.1920

Yderligere danske udgivelser

Antologier, novelle- og digtsamlinger:

 • Lys og Skygge : Fortællinger, ved A. Halling (1897): Hans Højhed Elefanten ; Ventetid ; Mulvaneys Frieri ; Det forsvundne Regiment ; En Menigs Ære ; Jøderne ; "Den bedste Historie i hele Verden ; Badalia Herodsfoots Historie ; Emirens Prædiken ; "Pigernes Jens"
 • Spærret! og andre Fortællinger, ved A. Halling (1898)
 • Fire Fortællinger, ved A. Halling (1899): Strænge Tider ; "En Sømand, han maa lide -" ; Hans Stamfaders Grav ; Familien Gadsby
 • Fortællinger fra mange Lande, ved A. Halling (1903)
 • Romaner og fortællinger I-XI (1905-07)
 • Lille Willie Winkie, Under Cedrene, Rickshaw-Genfærdet og andre Fortællinger ved A. Halling (1908), J. Ewald Lille Willie Winkie og andre historier (1937): Otis Yeeres opdragelse ; Ved afgrundens rand ; Lokalt lystspil ; Illusionernes bjerg ; En andenrangs kvinde ; Kun en løjtnant ; Rickshaw-genfærdet ; Min egen sandfærdige spøgelseshistorie ; Morrowbie Juke's sælsomme ridt ; Manden der ville være konge ; Lille Willie Winkie ; Mæ, mæ, sorte faar ; Hans majestæt kongen ; Det bagefter-fremmelige regiments trommeslagere
 • Mange Slags Folk, ved A. Halling (1910): Disciplinens Baand ; "De" ; En Krig mellem Sahiber ; "Deres lovlige Ærinde" ; 007 ; De lange Fyre i Larut ; Fru Bathurst ; Boblevælds-Vej ; Kvas-Drengen
 • Hans Højhed Elefanten : Rikki-tikki-tavi : Fortællinger, ved A. Halling (1911)
 • Udvalgte Fortællinger, ved A. Halling (1911): Den bedste Historie i hele Verden ; Ventetid ; Jøderne ; Min Søndagsudflugt ; Badalia Herodsfoots Historie ; Emirens Prædiken ; Spærret ; Kastor og Polluks ; Et Faktum ; Under Oversvømmelsen ; Paa Stadens Mur ; Kvikvern ; "Brugglesmith" ; Skibet, som lærte sig selv at kende ; En lille Fejltagelse
 • Fribytterbreve, De rædselsfulde Nætters By og andre Skizzer ved Johs V. Jensen og A. Mikkelsen (1912): Fribytterbreve ; De rædselsfulde Nætters By ; Blandt Jernbanens Folk ; Giridih Kullejer ; I en Opiumsfabrik ; Den Smith'ske Administration
 • Liv og Drøm, ved Johs. V. Jensen og A. Mikkelsen (1913): Brobyggerne ; Dyrekredsens Børn ; Den hvide Sæl ; Dray wara yow dee ; Dungaras Dom ; Ved Howli Politivagt ; I Skakt Nr.22 ; Dana Da's Sejd ; Ogsaa et Synspunkt ; Af Asken og i Ilden ; Malteserkatten : En Menigs Historie : En mislykket Bortførelse ; Menig Learoyds Historie : Mulvaney som Civilist ; Duncan Parenness' Drøm
 • Med Nat-Expressen Aar 2000 og andre Fortællinger, ved Johs. V. Jensen, A. Mikkelsen og K. Friis Møller (1918): Godsejer mod sin Vilje ; Hjemkaldelsen ; Garm ; Hundens Magt ; Den gamle Kube ; Bierne og Fluerne ; Med Nat-Expressen ; De fire Engle ; Et Experiment i Bomuld ; Den nye Ridder ; Abekatten ; Gaaden ; Smaa Ræve ; Gallios Sang ; Spøgelseshuset ; Rabbiens Sang
 • Malmstrømmen og andre Fortællinger, v. A. Mikkelsen (1918)
 • Værker i Udvalg I-XVIII (1935-1936)
 • Værker i Udvalg, Ny Serie, I-VI - T. Kristensen (red.) (1938)
 • Digte (1942)
 • Digte og sange (1949)

Om Rudyard Kipling

K. Amis: Rudyard Kipling and his World. London 1975

L. Birkenhead: Rudyard Kipling. London 1978

C.A. Bodelsen: Aspects of Kipling's Art. Manchester 1964

C. Carrington: Rudyard Kipling - His Life and Work. London 1955

B. Dobree: Rudyard Kipling - Realist and Fabulist. London 1967

M. Fido: Rudyard Kipling - An Illustrated Biography. London 1974

R.L. Green (ed.): Kipling, The Critical Heritage. London 1971

Johs. V. Jensen: Kipling. Kbh. 1912

M. Laski: From Palm to Pine - Rudyard Kipling Abroad and at Home. Oxford 1987

A. Lycett: Rudyard Kipling. London 1999

A. S. Kemp: Kipling's Hidden Narratives. Oxford 1988

M. Macdonald: The Long Trail: Kipling Round the World. Bristol 1999

P. Mason: Kipling: The Glass, the Shadow, and the Fire. London 1975

D. McAveeney: Kipling in Gloucester, the writing of 'Captains Courageous'. Gloucester, Mass 1996

H. Ricketts: The Unforgiving Minute, A Life of Rudyard Kipling. London 1999

M. Seymour-Smith: Rudyard Kipling. London 1989

E. Shanks: Rudyard Kipling, a Study in Literature and Political Ideas 1940

H. R. Thurston: Rudyard Kipling - The Story of a Genius. London 1930

J.M.S Tomkins: The Art of Rudyard Kipling 1959

A. Wilson: The Strange Ride of Rudyard Kipling. London 1977

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg