T. E. Hulme

(1883-1917)

Engelsk forfatter og kritiker. Thomas Ernest Hulme skabte sig omkring begyndelsen af det 20. århundrede et navn som litteraturkritiker. Hans reaktion mod den victorianske lyriks svulstige stil vandt gehør hos bl.a. Ezra Pound. Sammen med Pound blev han omkring 1910 en af imagismens ledende figurer, idet han definerede bevægelsens æstetiske filosofi. Hans egne digte, hvoraf kun få blev publiceret i hans levetid, fulgte den korte og enkle stil som Imagismen foreskrev. Hans litterære teorier og filosofi kom bl.a. til udtryk i hans essayserie Romantcism and Classicism (1913-14) i tidsskriftet The New Age, hvortil han jævnligt havde bidraget, bl.a. med sit essay om Bergson, hvis skrifter han oversatte. 1915 oversatte han ligeledes Sorels skrift Reflections on Violence. Han indskrev sig i den anti-liberale konservative tradition, idet han angreb den form for modernisme (som han betegnede som ”romantik”), der på baggrund af den humanisme, som siden renæssancen havde præget den europæiske tænkning, gik ud fra ideen om mennesket og individet som en ubegrænset kilde af muligheder. Ved et opgør med denne idé tømte han de revolutionære ideer for ethvert reelt emancipatorisk indhold. Under verdenskrigen vendte han sig imod Bertrand Russells pacifisme, bl.a. med Essays on War (1916). Selv faldt han i kamp i 1917. Megen af hans produktion er derfor udgivet posthumt, bl.a. Speculations: Essays On Humanism and the Philosophy of Art (1924), Notes On Language and Style (1929) og Further Speculations (1955). Hans dobbeltrolle som konservativ og modernist havde en betydelig indflydelse på udviklingen af det 20. århundredes smag. T. S. Eliot beskrev ham i 1924 som ”klassisk, reaktionær og revolutionær…det ekscentriske, tolerante og demokratiske sinds modsætninger ved århundredes slutning.” Hulmes vægtning af arvesynden og menneskets fastlagte og indskrænkede natur genfindes i Eliots forfatterskab. Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af T. E. Hulme:

Om Sorel og ”romantikerne”
Om mennesket og orden
 

 


Bibliografi:

 • The New Philosophy (1909)
 • H. Bergson: An Introduction to Metaphysics (1913)
 • Romantcism and Classicism (1913-14)
 • Modern Art and Its Philosophy (1914)
 • G. Sorel: Reflections on Violence (1915)
 • Essays on War (1916)
 • Speculations: Essays On Humanism and the Philosophy of Art (1924)
 • Notes On Language and Style (1929)
 • Further Speculations (1955)
 • The collected writings of T.E. Hulme (1994) K. Csengeri (red.)
 • Selected writings of T. E. Hulme (1998) P. McGuinness (red.)

Om T. E. Hulme

R. Ferguson: The Short Sharp Life of T. E. Hulme. London 2002

A. Jones: The Life and Opinions of T E Hulme. London 1960

M. Roberts: T E Hulme. Manchester 1982 [1938]

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg