< Politisk realisme  
 

ANMEDELSER

U-lande, globalisering og økonomi

 
 
Robert D. Kaplan:
The Coming Anarchy - Shattering the Dreams of the Post-Cold War

Random House 2000, New York
ISBN: 0375503544

Antabus for globaliseringsoptimisme

"Vestafrika er ved at blive symbolet på en verdensomspændende demografisk, miljømæssig og social stresstilstand i hvilken kriminelt anarki bliver en reel strategisk fare. Sygdom, overbefolkning, uprovokeret kriminalitet, mangel på ressourcer, flygtninge, en stadig større erosion af stater og grænser og en privatisering af hære, sikkerhedsfirmaer og narkokarteller viser sig gennem det vestafrikanske prisme. Vestafrika giver en udmærket introduktion til de temaer, der ofte er ubehagelige at diskutere og som snart vil konfrontere vores civilisation."

I februar 2000 udkom i USA en række tidligere trykte essays af Robert D. Kaplan i samlet bogform. Det er det første essay i bogen, der lægger navn til samlingen: The Coming Anarchy. Dette essay blev trykt i februar 1994 i The Atlantic Monthly og vakte så stor opsigt, at det blev det mest solgte nummer i bladet historie. Den daværende præsident Clinton kopierede det og delte det endog ud til sin stab. Desværre bar Clintons politik ikke præg af, at staben eller han selv skulle have forstået indholdet.

Essayet er en kort version af den måde at formidle teoretisk stof på, som man ligeledes finder i Kaplans bog The Ends of the Earth. Heri søgte han ved at opsøge verdens brandpunkter at "teste" de teorier og udviklingsrapporter, som sjældent når menigmand. Robert Kaplan forsøger herved at formidle kompliceret stof, der sjældent når udenfor universiteterne og militærakademierne. Det forhold, at han således, som "manden på jorden" opsøger de samfund, der bliver morgendagens konfliktområder for at efterprøve holdbarheden i de begreber vi anvender for at forstå verden, har på mange måder gjort ham til en respekteret autoritet.

The Coming Anarchy er et angreb på den måde vi bl.a. i Danmark og Vesten har valgt at fortolke verden på. Hos visse politologer, politikere og menneskerettighedsorganisationer hersker der i dag den overbevisning, at universelle rettigheder og demokrati er ved at forme verden efter den Kolde Krig. I Danmark fortolker de fleste den nuværende udvikling som om, at verdens lande bevæger sig mod forhold som vi kender dem i Europa. Der er en antagelse om, at indenfor en overskuelig fremtid venter der os en fredelig verden af demokratiske stater, der alle har vedtaget og implementeret de samme menneskerettigheder. Der er altså en antagelse om, at den orden, der i Europa er vokset udad en bestemt historisk udvikling, statstænkning, demokrati og visse principper om lov og ret uden videre kan genskabes andetsteds. Ifølge Robert Kaplan må vi derimod tage de første skridt på vej mod en ny erkendelse. Det er selve statsbegrebet som ikke kan fungere i den 3.verden. Dette gør begreber som universelle menneskerettigheder, internationale konventioner og demokrati til absurde begreber, da disse forudsætter et statsbegreb, som vi kender det i den vestlige verden.

Robert Kaplans måde at betragte verden fortjener et dansk publikum. Man kan undre sig over, at dette forfatterskab ikke er synderligt kendt blandt politologer og andre i Danmark, der er interesserede i internationale forhold. Er det måske fordi, de ting Kaplan skriver gør ondt på mange idealistiske mennesker? Man føler ihvertfald, når man læser Kaplan, at de begreber vi anvender for at forstå verden og os selv fjerner sig mere og mere fra den sammenhæng, de er vokset udad. På den måde bliver begreber, der i deres særlige historiske sammenhæng var sekulære - noget der beskrev processer i bestemte samfund - til nogle absolutte (religiøse) størrelser. Den vestlige verden prædiker demokrati til samfund, der under overfladen er præget af korruption, etniske spændinger, social marginalisering som følge af bl.a. en uansvarlig befolkningsudvikling, der igen må siges at have kulturelle rødder. Denne tro på, at en orden ligger i disse begreber, skaber også en klasse af politikere og eksperter, der mere og mere mister evnen til at forstå verden. Det er som om disse tror, at vi har demokrati og ordnede forhold fordi vi har vedtaget det - og det vil resten af verden så også en dag. Robert Kaplan er antabus mod en sådan idealisme.

- Jesper M. Rosenløv & Jens C. Cini

 
 

< Tilbage til Politisk realisme: U-lande, globalisering, økonomi - anmeldelser


 

 
     
 
 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg