J. S. Mill

(1806-1873)

Engelsk filosof og nationaløkonom. Kendt for sit forvar for den utilitaristiske nyttemoral. Som fortaler for politisk og økonomisk frihed og for bedring af den brede befolknings sociale kår blev han en af hovedrepræsentanterne i den social-liberale politiske tradition. I sit statsteoretiske hovedværk, Considerations on Representative Government (1861) (kap.16) fremlagde Mill dog ligeledes en dybtgående drøftelse af nationalitetsspørgsmålet. Ifølge Mill var frie institutioner, en forenet offentlig mening og repræsentativt demokrati næsten umuligt i lande med forskellige nationaliteter og sprog eller blandt individer uden fællesfølelse. Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af J. S. Mill:

Frie institutioner umulige i multinationale stater
 

 


Bibliografi (udvalgte titler):

On Representative Government (1861)
Genudg. i On Liberty and Other Essays. Ed. J. Gray. Oxford 1998. Da. v. ved V. Arntzen, Om den repræsentative Regering. Kbh. 1876

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg