J. de Maistre: En forfatning - et resultat af de givne omstændigheder

En af de største vildfarelser i en tid som bekendte sig til alle tænkelige vildfarelser, var at tro, at en politisk forfatning kan skrives og skabes a priori; mens både fornuft og erfaring enes om at slå fast at en forfatning er et guddommelig værk, og det som er mest grundlæggende, og konstitutionelt set det væsentligste, er netop det som ikke kan skrives ned. […] Jo mere vi undersøger den betydning som menneskelig virksomhed har for udformningen af politiske forfatninger, desto stærkere bliver vor overbevisning om, at den kun kommer ind på en særdeles underordnet måde, eller som et rent instrument; og jeg tror ikke der kan være den mindste tvivl om den ubestridelige sandhed i de følgende sætninger:

1. At de grundlæggende principper i politiske forfatninger eksisterer forud for enhver skreven lov.

2. At en konstitutionel lov er, og kan kun være, en udlægning eller sanktion af en uskreven, forud-eksisterende rettighed.

3. At det væsentligste, det dybest set konstitutionelle, og i sandhed grundlæggende, skrives aldrig ned, og kan ikke, skrives ned uden at staten sættes i fare.

4. At svagheden og skrøbeligheden i en forfatning er direkte proportional med mængden af skrevne paragrafer i forfatningen. […]

Lad os nu betragte en enkelt politisk forfatning, - Englands, f. eks. Den blev utvivlsomt ikke lavet a priori. Englands statsmænd kom aldrig sammen og sagde: Lad os skabe tre statsmagter, og afbalancere dem sådan mod hverandre at . .. osv. Ingen af dem ville komme på at gøre noget sådant. Forfatningen er et resultat af omstændighederne, og deres antal er legio. Romerret, kirkeret, feudale love; saksiske, normanniske og nederlandske skikke; privilegier, fordomme, og præcedenser af alle slags; krige, oprør, revolutioner, the Conquest, korstogene; dyder af alle slags, og alle laster; viden af alle slags, og alle vildfarelser og lidenskaber; - kort sagt: alle disse elementer er det som har virket sammen, blandet sig med hverandre, påvirket hverandre, i myriader af millioner forskellige kombinationer, og som i det lange løb, efter mange århundreder, har resulteret i den mest komplekse enhed og heldige ligevægt af politiske magter som verden nogensinde har set. […]

Den berømte Zanotti har sagt: Det er vanskeligt at forandre ting til det bedre. [...] Alle mennesker har en vis bevidsthed om denne sandhed, skønt de ikke er i stand til at forklare den for sig selv. Deraf denne instinktive modvilje hos alle gode mennesker mod at indføre noget nyt. Selve ordet reform vil - forud for enhver undersøgelse - blive betragtet med mistænksomhed af den vise, og alle tiders erfaring retfærdiggør dette instinkt. Vi ved alt for godt, hvilke frugter man har høstet af de vidunderligste spekulationer af denne art.

 

Fra Essai sur le principe generateur des constitutions politiques, 1810. Læs mere om J. de Maistre >

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg