F. M. Dostojevskij: Det politiske sigte med De besatte og Brødrene Karamasov

Nøjagtig sådan er det gået hos os [som i Luk. 8, 32-36, hvor Kristus drev onde ånder ud av en besat og lod dem fare ind i en flok svin som styrtede sig i søen]: de onde ånder er faret ud af russerne og ind i en flok svin. […] Disse er druknet eller vil drukne, men den helbredte, Rusland, som de onde ånder har forladt, sidder ved Jesu fødder. Ja, sådan måtte det gå. Rusland har kastet op det griseriet man har fodret det med, og i disse opkastede slyngler er der selvsagt intet russisk tilbage. Og læg mærke til, kære ven: den som mister sit folk og sin nationalitet, mister dermed også sine fædres tro og sin Gud. Og dette er altså […] emnet for min nye roman. Den hedder De besatte og vil anskueliggøre, hvordan disse onde ånder, disse sataner, er faret ind i en flok bæster.

Brev til Majkov, 9 okt. 1870

Denne femte bog [Pro og kontra i Brødrene Karamasov] er efter min mening romanens kulminationspunkt, og må skrives med speciel omhyggelighed. Dens ide er […] at vise den mest yderliggående blasfemi og spirerne til de destruktive ideer som vi i vore dages Rusland finder hos den unge generation som har revet sig løs fra virkeligheden. Ved siden af blasfemien og anarkismen vil jeg også vise hvordan disse ideer kan gendrives, og denne gendrivelse forbereder jeg gennem den døende Sosimas ord […] I den tekst jeg nu sender Dem, fremstiller jeg blot karakteren til en af romanens hovedskikkelser, Ivan, og lader denne hovedskikkelsen fremlægge frem sine grundanskuelser. Disse anskuelser udgør efter min mening netop syntesen af den nuværende russiske anarkisme. Fornægtelse ikke af Gud, men af Hans skaberværks mening. Hele socialismen udgik fra og startede med en fornægtelse af den historiske virkeligheds mening, og resultatet blev dens destruktive og anarkistiske program. […] Min helt tager et tema op som efter min mening er uafviseligt: det meningsløse i børns lidelser, og af dette tema udleder han, at hele den historiske virkelighed er en absurditet.[…] Men min helts blasfemi vil blive gendrevet med triumf i næste bog, som jeg nu arbejder med […] Jeg betragter min opgave (at knuse anarkismen) som en borgerdåd.

Brev til Ljubimov, 10. maj 1879

 

Læs mere om F. M. Dostojevskij >

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg