F. Dostojevskij: Om kærligheden til folket

Spørgsmålet om vort syn på folket og vor rigtige forståelse at dette spørgsmål - det er nu for os det vigtigste at alt: deraf afhænger hele vor fremtid, endog de mest praktiske spørgsmål, der nu ligger for os. Men endnu er folket for os alle stadig kun en teori og stadig en gåde. Alle vi, som elsker folket, betragter endnu folket som en teori - og derfor elsker ingen det, sådan som det i virkeligheden er, men sådan som enhver af os forestiller sig det. Og hvis det russiske folk sluttelig ikke skulle vise sig at være sådan, som vi forestiller os det, ville vi, uanset vor oprindelige kærlighed til det, straks og uden mindste beklagelse vende as fra det. Dette, pastår jeg, gælder alle, slavofilerne ikke undtaget: ja, de ville måske gøre det fremfor alle andre [...]. Er vi intellektuelle virkelig så gode og fortræffelige, at vi kan fremstille os selv som ideal for folket ag fordre at dette folk, at det skal tage sig os til eksempel? Er der nogen grund til at undre sig over det spørgsmål, som hidtil aldrig er blevet drøftet mellem os, spørgsmålet: “Hvem er bedst - vi eller folket? Skal vi føje os efter folket, eller skal folket føje sig efter os?” Ja, dette er spørgsmålet, som nu må beskæftige os alle, i det mindste dem af os, som ikke er helt blottet for tanker, og som har hjerte for sagen. Disse kan jeg også give et oprigtigt svar: vi må bøje os for folket - fra folket må vi hente alt, både tanker og skikkelser. Vi må bøje os for den folkelige sandhed og anerkende den som vor sandhed, selv i det frygtelige tilfælde, at den delvis skulle stamme fra Tjeti-Minei. Kort sagt - vi må ydmyge os som vildfarne børn, der i to hundrede år har været hjemløse, men dog vender tilbage som russere. Det vil være vor største fortjeneste.

 

Fra En forfatters dagbog 1876 (dansk udgave 1948). Venligst indsendtaf Peter Neerup Buhl. Læs mere om F. Dostojevskij >

Slavofilerne: forkæmperne for de hjemlige slaviske værdier, som modsætning til de europæisk inspirerede ideologier (liberalismen og kommunismen)

Tjeti—Minei: Navnet på den gamle kirkeslaviske årskalender med beskrivelse af bl.a. hellige mænds levned.

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg