Anders Bording

(1617-1677)

Digter og journalist. Førte i perioder en omflakkende tilværelse. En årrække levede han som huslærer for unge adelige på forskellige herregårde. Han ansøgte om embeder v.h.a. poetiske anråbelser (Sendebrev til rentemester Gabel) og blev også bønhørt, men opgav hurtigt de opnåede embeder. Rektor i Slangerup 1662-63, lektor i Ribe. Levede fra 1665 som den første digter af profession i Danmark, hovedsageligt ernæret af den månedsavis på vers, Den Danske Mercurius, som han med kongelig understøttelse udgav fra 1666 til sin død. Avisen var den første på dansk og skrevet af Bording alene i lette og velformede vers. Den omfattede hofnyheder, reportager, causerier og udenlandsstof. Skrev ligeledes en del lejlighedsdigte (Æresknude til Tscherning (1664), Jyllands lykønskende Frydesskrig (1665)). Både i sin avis og i flere af disse lejlighedsdigte behandler Bording medlevende nationens stilling under tidens voldsomme begivenheder. I denne forbindelse giver Bording ikke kun udtryk for sin kongeloyalitet, men gribes ofte af en dyb nationalfølelse.

Skrev ligeledes flere epigrammer og viser (elskovsviser i hyrdestil, drikkeviser m.m.). Af andre skrifter kan nævnes: Studenters Rentekammer, Lærde kvinders forsvar (1647). Bording har i eftertiden høstet anerkendelse for sin virtuose og elegante versifikation samt fine og kvikke sprogbehandling.

Litt: Poetiske skrifter, udg. v. P. Terpager et al. (1753)

 


Tekster af Anders Bording:

Anders Bording: Hyldestdigt til prins Christian - Vi danske mænd må takke (1655)
Anders Bording: Hyldestdigt til Frederik d.3. - Danske mænd hylder landets fader (1660)
Anders Bording: Om landsforræderen Corfitz Ulfeldt – Alle ærlige danske hjerters afsky (1663)
Anders Bording: Om sig selv og sin danske digtekunst (1663)
Anders Bording: Danske Mercurius om kampene ved Løddes å / Lund 1676 - Den ærlige danske soldat og danerkongen (1677)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg