Casper Paludan-Møller

(1805-1882)

Historiker. Dr. phil. 1849 med afhandling om Kalmar-unionen. Professor 1872. Adskillige historiske afhandlinger og studier i italiensk renæssance og dansk middelalder. Hovedværk Grevens fejde (1853-54). Paludan-Møller deltog med stort nationalt engagement i tidens rørelser. Med pjecen Bemærkninger om Ove Høgh-Guldberg som statsmand (1841) forsvarede han Guldbergs national-konservative politik imod sin egen tids liberale kritik. Var medlem af den grundlovsgivende rigsdag 1848-49 og udgav 1848 foranlediget af Slesvig-politikken pjecen Hvad er der nu at gøre i Danmark. Forfattede 1864 en biografi over sønnen Jens Peter, der faldt ved Sankelmark 1864. Angreb i sine senere år det han anså for kulturradikalismens og modernismens uhæmmede individualisme.

 


Tekster af Casper Paludan-Møller:

Casper Paludan-Møller: Bemærkninger om Ove Høgh-Guldberg (1841)
Casper Paludan-Møller: Om sin søns deltagelse i 2. Slesvigske krig (1864)
Casper Paludan-Møller: Om ungdomshåbet (1869)
Casper Paludan-Møller: Mod Georg Brandes (1872)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg