< Dansk identitetshistorie - Kildearkivet Skræp

1807 - 1848

< >

Årstal i parentes henviser til teksternes affattelsestidspunkt

Biskop Nic. Edinger Balle: Bøn under det engelske angreb på København (1807)
H.C. Ørsted: Om Københavns bombardement (1807)
Christiane Heger: Om Københavns bombardement (1807)
Brev fra grevinde Sophie Reventlow om krigen mod England (1807)
Jens Baggesen og Sophie Ørsted: Om Københavns bombardement (1807)
Fr. Chr. Gundelach: Til Fædrelandets Forsvarere (1807)
Juliane Marie Jessen: De danske kvinder til Danmarks forsvarere (1807)
Schack Staffeldt: Danesang (1807)
N. F. S. Grundtvig: Kommer hid, I piger små! (1808)
N. F. S. Grundtvig: De snekker mødtes i kvæld på hav (1808)
Jens Baggesen: Kattegatssang (1808)
Ukendt: Du brave landskrone (omkr. 1808)
Laurits Engelstoft: Tanker om nationalopdragelsen (1808)
Frederik Høegh-Guldberg: Tale til sønner og døtre af Danmark (1809)
N. F. S. Grundtvig: Om den rette tolerance (1814)
Steen Steensen Blicher: Hjemve (1814)
N. F. S. Grundtvig: Jyllands pris. Der er et land så kosteligt (1815)
Pastor Knud Aagaard: Om sproget i Sønderjylland (1815)
B. S. Ingemann: Til Dannebroge. Vift stolt på Kodans bølge (1816)
B. S. Ingemann: Dannevang (1816)
N. F. S. Grundtvig: Om Saxo (omkr. 1817)
N. F. S. Grundtvig: Sol er oppe (1817)
Anonym: Skrivelse fra gammel landsbypræst (1819)
Adam Oehlenschläger: Fædrelandssang - Der er et yndigt land (1819)
N. F. S. Grundtvig: Danmarks trøst - Langt højere bjerge (1820)
Poul Martin Møller: Glæde over Danmark (1820)
B. S. Ingemann: Om sine historiske romaner (1824)
B. S. Ingemann: af Valdemar den Store og hans mænd (1824)
C. J. Boye: Sang for danske (1825)
Christian Wilster: Ludvig Holberg (1827)
Steen Steensen Blicher: "Hic patria, hic bene" (1828)
N. F. S. Grundtvig: Om englændernes selvværd (omkr. 1830)
N. F. S. Grundtvig: Udrundne er de gamle dage (1833)
H. C. Ørsted: Danskhed (1836)
Nis Lorenzen Lilholt: Om dansk embedssprog i Sønderjylland (1836)
Christian Paulsen: Det danske sprog (1837)
Rasmus Rask: Om danske folkemål (1837)
N. F. S. Grundtvig: Modersmålet - Moders navn er en himmelsk lyd (1837)
F. C. C. Birch: Fædrelandet (1837)
B. S. Ingemann: Holger Danskes hilsen til frænderne (1837)
B. S. Ingemann: Holger Danskes Vugge (1837)
B. S. Ingemann: Holger Danskes mærke - I alle de riger og lande (1837)
Steen Steensen Blicher: Hvad koster det? (1838)
Peter Chr. Koch: Om embedssprog og de liberale (1838)
B. S. Ingemann: Mindesang om kong Frederik den sjette (1839)
Christian d. 8.: Valgsprog (1839)
N. F. S. Grundtvig: Om Niels Ebbesen (1839)
Casper Paludan-Møller: Bemærkninger om Ove Høgh-Guldberg (1841)
Carsten Hauch: Hr. Magnus han stirrer i vinternatten ud (1841)
Orla Lehmann: Fra "Skydebanetalen" (1842)
Johan Ludvig Heiberg: Det nationale og det provinsielle (1842)
H. C. Andersen: Gurre - Hvor Nilen vander ægypterens jord (1842)
Johan Ludvig Heiberg: Om danskhed (omkr. 1843)
N. F. S. Grundtvig: Velkommen i den grønne lund (1843)
Sv. Grundtvig og Chr. S. Ley: Til danske mænd og kvinder (1843)
H. C. Ørsted: Betragtninger over den danske karakter (1843)
Laurids Skau: Takketale til Christian d.8 for sprogforordningen 1840 (1843)
Rasmus Sørensen og Peter Hiort Lorentzen: Om planerne for den første folkehøjskole (1843)
Brev om bevilling af støtte til dansk folkehøjskole i Sønderjylland (1844)
Laurids Skau: Tale på Skamlingsbanken (1844)
Søren Kierkegaard: Om Poul Martin Møller (1844)
Søren Kierkegaard: Om modersmålet (1845)
Svend Grundtvig: Dansk på Færøerne (1845)
N. F. S. Grundtvig: Jeg gik mig ud en sommerdag (1847)
C. F. Allen: Om sprog- og folkeejendommelighed (1848)
Frederik d. 7.: Valgsprog (1848)
Slesvig-holstensk leder ved stænderforsamlingen i Rendsborg, 18. Marts 1848 (1848)
Orla Lehman: Tale ved Casinomødet 20. marts (1848)
Casinomødets resolution 20. marts (1848)
Frederik d. 7.s svar 21. marts (1848)
J. Th. Lundbye: Om martsdagene (1848)
Johannes Fibiger: Om 21. marts 1848 (1848)
A. F. Krieger: Om den uundgåelige kamp og Norden (1848)
Carl Ploug: Indlæg i den grundlovgivende rigsforsamling (1848)
Peter Faber: Den tapre landsoldat (1848)
H. C. Andersen: Jeg kan ikke blive, jeg har ingen ro (1848)
N. F. S. Grundtvig:  Om sit formål med at lade sig opstille til rigsdagen (1848)
N. F. S. Grundtvig: Dansk sejrssang (1848)
N. F. S. Grundtvig: Folkeligheden (1848)
N. F. S. Grundtvig: Danskerens trosbekendelse (1848)
N. F. S. Grundtvig: Til Danmark - Fæderneland ved bølgende strand (1848)
Adolph Recke: Kongernes konge (1848)

 

Illustrationer:

Øverst: Københavns bombardement 1807 af C. W. Eckersberg

Nederst: Kampen på Dybbøl Bjerg 5. juni 1848 af Jørgen Sonne (1849)

 

< FORRIGE PERIODE | FØLGENDE PERIODE >

  
 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg