< Politisk idehistorie - Det nationale

Idéhitorisk oversigt - Persongalleri

 

Det nationale

 

 

De her anførte forfattere, politikere og tænkere har alle ud fra en eller anden form for nationalsindet position berørt eller beskæftiget sig med det nationale spørgsmål og er væsentlige for forståelsen af emnet i nutiden. De danner ikke et indbyrdes samstemmende eller systematisk hele, idet der langt fra altid er en stringent overensstemmelse i synspunkter og holdninger.

 

 
 
 
 
Herodot
(ca. 484-425 f.Kr.)
Marsiglio af Padua
(1280-1340)
C. Montesquieu
(1689-1755)
 
 
 
 
J-J. Rousseau
(1712-1778)
J. G. Herder
(1744-1803)
J. G. Fichte
(1762-1814)
 
 
 
 
L. v. Ranke
(1795-1886)
G. Mazzini
(1805-1872)
J. S. Mill
(1806-1873)
 
 
 
 
E. Renan
(1823-1892)
H. G. Treitschke
(1834-1896)
M. Barrès
(1862-1923)
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg