Thorkild Gravlund

(1879-1939)

Forfatter og hjemstavnsforsker. Rejste Danmark rundt for at studere folkeliv og blev af Axel Olrik tilknyttet Dansk Folkemindesamling. Forsøger i sit skønlitterære forfatterskab at skildre dansk bondekultur og folkepsykologi. Som hjemstavnsforfatter er Gravlund blandt den yngre danske litteraturs bedste – bl.a. Øen (1903), I gamle Essinge by (1905), Sognet I-III (1915-18 inkl. Vejrgabet (1917), Nilavs (1918)), Herredet (1919), Stranden rundt I-IV (1919-21), Vætterne I-III (1926-27), Ellen og Ellens piger (1935-36), Per Præst (1938). Desuden talrige kulturhistoriske afhandlinger (samlet i Danske studier og i Fra Dansk Folkemindesamling) og folkemindebøger og folkestudier som Nogle grundlinjer i folkekarakteren (1908), Dansk folkekarakter I-III (1911-29), Landmands lov (1916), Dansk bygd I-III (1917-30), Herredsbogen I-III (1917-30). Viste sig ligeledes i flere sammenhænge som en stejl og stædig forkæmper for Sønderjyllands sag og national vækkelse. Endvidere: Af danskens historie (1923-28), Danmarks dreng (1934).

 

Læs endvidere:

Om Thorkild Gravlund og folkeminderne [Læs mere her]

 


Tekster af Thorkild Gravlund:

Thorkild Gravlund: Solidarisk (1936)
Thorkild Gravlund: Det nationale livssyn (1939)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg