Carl Ferdinand Allen

(1811-1871)

Teolog og historiker. Teologisk embedseksamen 1836. Vandt 1840 Selskabet for efterslægtens prisbelønning med Håndbog i fædrelandets historie, der skaffede Allen navn som historiker. Bogen, der var præget af Allens nationalliberale anskuelser, kom i flere oplag. Medlem af Det kgl. Danske selskab for Fædrelandets Historie og Sprog. 1851 professor i historie. Hovedværk De tre nordiske rigers historie 1497-1536 (1864-72). Var leder af Dansk Folkeblad 1841-43 og deltog i kampen for danskheden i Sønderjylland med bl.a. Om Sprog og Folke-Eiendommelighed i Hertugdømmet Slesvig (1848) og Det danske sprogs historie i hertugdømmet Slesvig eller Sønderjylland (1857-58) samt andre nationale afhandlinger. Udgivet posthumt Breve fra danske krigsmænd skrevne til hjemmet under felttogene 1848-50 (1873).

 


Tekster af C. F. Allen:

C. F. Allen: Om sprog- og folkeejendommelighed (1848)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg