T. S. Eliot

(1888-1965)

Engelsk-amerikansk digter og kritiker. Født i USA. Efter uddannelse på Harvard, Sorbonne og Oxford bosatte Eliot sig, på opfordring af Ezra Pound, fra 1913 i London og blev 1927 engelsk statsborger. Arbejdede i perioder som lærer, bankfunktionær, litterær konsulent og endelig som forlagsredaktør. Påvirket af Pound og T. E. Hulme fik Eliot både som digter og kritiker stor indflydelse. Eksperimenterende med sproget og arbejdende med symboler, overraskende sammenligninger og associationer, satire, hentydninger til historiske begivenheder og litterære allusioner til tidligere tiders litteratur udgav Eliot en række digtsamlinger indeholdende ofte dunkle digte, der fik afgørende betydning for tidens modernistiske lyrik – Prufrock and Other Observations (1917), Poems (1919), hovedværket The Waste Land (1922, da. Ødemarken, 1948), Poems 1909-1935 (1936). Digte som ‘The Hollow Men’ (1925), ‘The Jouney of the Magi’ (1927) og ‘Ash-Wednesday’ (1930) samt digtsamlingen Four Quartets (1943, da. Fire kvartetter, 1955) er endvidere præget af et religiøst anglo-katolsk indhold. Udgav ligeledes humoristiske og finurlige børnedigte Old Possum’s Book of Practical Cats (1939, da. 1958, Gamle Possums bog om praktiske katte, senere grundlag for musicalen Cats) og skrev en række skuespil - The Rock (1934), Murder in the Cathedral (1935, da. Mordet i domkirken 1940), The Family Reunion (1939, da. Familiens genforening,1949), Cocktail Party (1950, da. 1951), The Confidential Clerk (1954), The Elder Satesman (1959) - med temaer som skyld og soning. Eliot udgav ligeledes en række vigtige og epokeskabende kritiske værker (særligt om ældre engelsk digtning) samt en række kulturfilosofiske essaysamlinger, bl.a. For Lancelot Andrewes (1928) og Notes Towards the Definition of Culture (1948, da. Bidrag til en definition af kulturen,1960) med en stærk og intelligent brod mod moderniteten og med et forsvar for traditionen og den vestlige kulturarv. Eliot betegnede sig selv som ”klassicist i litteratur, royalist i politik, anglo-katolik i religion”. Hans drøftelse af ideen om et kristent samfund (The Idea of a Christian Society (1939), da. En kristen samfundsidé,1948) var både inspireret af Coleridge og filosoffer som Jacques Maritain og Christopher Dawson. Modtog 1948 Nobelprisen i litteratur. På dansk foreligger ligeledes bl.a. Digte 1909-62 (1985). Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af T. S. Eliot:

Sandhedens evige kilde
Familien og den kulturelle overlevering
 

 


Bibliografi:

Skønlitteratur, drama og digte

 • Prufrock and Other Observations. The Love Song of J. Alfred Prufrock (1917). Udvalg i B. Green Jensen, Digte 1909-62 (1984), Erik Rosekamp, J. Alfred Prufrocks kærlighedssang (1999)
 • Ara Vos Prec / Poems (1919/1920) Udvalg i K. Friis Møller & T. Kristensen, Ødemarken og andre digte (1948), B. Green Jensen, T.S. Eliot, Digte 1909-62 (1984)
 • The Waste Land (1922). Da. v. K. Friis Møller & T. Kristensen, Ødemarken og andre digte (1948), B. Green Jensen, T.S. Eliot, Digte 1909-62 (1984)
 • Poems 1909-1925 (1925)
 • The Hollow Men (1925). Da. v. B. Green Jensen, T.S. Eliot, Digte 1909-62 (1984)
 • Sweeney Agonistes (1926)
 • Ariel Poems (1927-30). Udvalg i K. Friis Møller & T. Kristensen, Ødemarken og andre digte (1948), B. Green Jensen, T.S. Eliot, Digte 1909-62 (1984)
 • The Journey of the Magi (1927) I K. Friis Møller & T. Kristensen, Ødemarken og andre digte (1948), B. Green Jensen, T.S. Eliot, Digte 1909-62 (1984)
 • Ash-Wednesday (1930) Udvalg i K. Friis Møller & T. Kristensen, Ødemarken og andre digte (1948), B. Green Jensen, T.S. Eliot, Digte 1909-62 (1984)
 • Coriolan (1931). Udvalg i B. Green Jensen, T.S. Eliot, Digte 1909-62 (1984)
 • The Rock: A Pageant Play (1934). Da. v. N. J. Rald & H. F. Rasmussen, Korene fra skuespillet Klippen (1962)
 • Murder in the Cathedral (1935). Da. v. N. J. Rald, Mordet i domkriken (1940)
 • Collected Poems 1909-1935 (1936)
 • The Family Reunion (1939) Da. v. N. J. Rald, Familiens genforening (1949)
 • Old Possum's Book of Practical Cat (1939). Da. v. K. Friis Møller, Gamle Possums bog om praktiske katte (1958/1982)
 • East Coker (1940)
 • Burnt Norton (1941)
 • The Dry Salvages (1941)
 • Little Gidding (1942)
 • Four Quartets (1943). Da. v. K. Friis Møller, Fire Kvartetter (1955), B. Green Jensen, T.S. Eliot, Digte 1909-62 (1984)
 • The Cocktail Party (1949). Da. v. K. Friis Møller, Cocktail party (1951)
 • The Complete Poems and Plays, 1909-1950 (1952) Udvalg i B. Green Jensen, Digte 1909-62 (1984)
 • The Confidential Clerk (1954). Da. v. F. Larsson, Den forhenværende (1966)
 • The Elder Statesman (1959). Da. v. F. Larsson, Ved vejs ende (1965)
 • Collected Poems, 1909-1962 (1963) Udvalg i B. Green Jensen, Digte 1909-62 (1984)
 • The Waste Land: A Facsimile and Transcript of the Original Drafts Including the Annotations of Ezra Pound. Ed. Valerie Eliot. (1971)
 • Inventions of the March Hare: Poems 1909-1917. Ed. C. Ricks (1996)

Essays o.a.

 • Ezra Pound, his Metric and Poetry (1917)
 • The Sacred Wood. Essays on Poetry and Criticism (1920). Udvalg i B. Poulsen, Essays (1945)
 • The Second-Order Mind (1920)
 • Homage to John Dryden: three essays on poetry of the seventeenth century (1924)
 • Andrew Marvell (1922)
 • For Lancelot Andrews (1928)
 • Shakespeare and the Stoicism of Seneca (1928)
 • Dante (1929)
 • Tradition and Experimentation in Present-Day Literature (1929)
 • Anabasis, a Poem by St-John Perse (1930).
 • Thoughts After Lambeth (1931)
 • John Dryden, the Poet, the Dramatist, the Critic (1932)
 • Selected Essays 1917-1932 (1932)
 • The Use of Poetry and the Use of Criticism: studies in the relation of criticism to poetry in England (1933)
 • After Strange Gods (1934)
 • Elizabethan Essays (1934)
 • Essays Ancient and Modern (1936)
 • The Idea of a Christian Society (1939). Da. v. B. Poulsen, En kristen samfundsidé (1948)
 • Christianity and Culture (1940)
 • The Music of Poetry (1942)
 • Reunion by Destruction (1943)
 • Points of View (1948).
 • The Classics and The Man of Letters (1942)
 • What is a Classic? (1945)
 • From Poe to Valery (1948)
 • Notes Towards the Definition of Culture (1948). Da. v. H. Hultberg, Bidrag til en definition af kulturen (1960)
 • The Aims of Poetic Drama (1949)
 • American Literature and American Language (1953)
 • Poetry and Drama (1951)
 • Selected Essays (1951)
 • Selected Prose (1953) Red. J. Hayward
 • The Three Voices of Poetry (1954)
 • Religious Drama: Mediaeval and Modern (1954)
 • The Literature of Politics. Lecture at Conservative Political Centre (1955)
 • Essays on Elizabethan Drama (1956)
 • The Frontiers of Criticism (1956)
 • On Poetry and Poets (1957)
 • Knowledge and Experience in the Philosophy of F. H. Bradley (1964)
 • To Criticize the Critic and Other Writings (1965)
 • Milton: Two Studies (1968)
 • Selected Prose of T. S. Eliot (1975). Red. F. Kermode

Artikler

 • "Catholicism and International Order" i Christendom III.2 (sept. 1933), s.171-84
 • "Religion and Literature" i V. A. Demant (ed.) The Faith that Illuminates. London 1935, s.29-54

Om T. S. Eliot

P. Ackroyd: T.S. Eliot: A Life. New York 1984.

M. Bradbrook: T. S. Eliot. London 1950

R. H. Canary:. T.S. Eliot: The Poet and His Critics. Chicago 1982

W. A. Chace: The Political Identities Of Ezra Pound And T. S. Eliot. Stanford 1973

D. Donoghue: Words alone. The Poet T. S. Eliot. London 2000

E. Drew: T.S. Eliot: The Design of his Poetry. New York 1949.

C. Ferrall: Modernist Writing and Reactionary Politics. Camebridge 2001

N. Frye: T. S. Eliot: An Introduction. Chicago 1981

H. Gardner: The Art of T. S. Eliot. London 1949

N. K. Gish: Time in the Poetry of T. S. Eliot. Totowa 1981

H. Kenner (ed.) T.S. Eliot: A Collection of Critical Essays. New Jersey 1962.

T. S. Matthews: Great Tom: Notes Towards the Definition of T.S. Eliot. New York 1973.

B. Reffel: Possum and Ole Ez in the Public Eye: Contemporaries and Peers on T.S. Eliot and Ezra Pound 1892-1972. Conneticut 1985.

C. Ricks: T. S. Eliot and Prejudice. London 1988

R. Sencourt: T.S. Eliot: A Memoir. New York 1971.

B.C. Southam: A Guide to the Selected Poems of T. S. Eliot. New York 1968.

B.C. Southam, A Student's Guide to the Selected Poems of T.S. Eliot. London 1990

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg