J. Conrad: Om fremskridtstro og menneskets natur

Jeg har aldrig været i stand til i noget menneskes bog eller noget menneskes tale at finde noget som helst, der var overbevisende nok til at få mig til blot et øjeblik at betvivle min egen, dybt rodfæstede følelse af, at denne menneskebeboede verden styres af en ulyksalig skæbne […] Det eneste, der kan redde kineserne og resten af os, er et sindelagsskifte, men når man betænker de sidste 2000 års historie, finder man ikke megen grund til at forvente dette, selv om mennesket har givet sig til at flyve […] Mennesket flyver ikke som en ørn, det flyver som en bille.

 

Brev til Bertrand Russell, 23. okt. 1922 som kommentar til dennes optimistiske bog The Problem of China. Frederick R. Karl: Joseph Conrad: Three Lives. New York 1979. s.737f. Læs mere om J. Conrad >

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg