Just Mathias Thiele (1795-1874) - Fra de danske folkesagn


Forfatter og folkemindesamler. Var oprindelig bestemt for officersstanden, men opgav tanken herom og blev efter en tid at have tegnet på Kunstakademiet elev på Metropolitanskolen. Ved siden af de lærde studier drev han litterære øvelser, og 1815 vandt han Baggesens yndest ved at løse hans prisgåde "Det evige Sindbillede" på velklingende vers. Han fik flere digte optaget i Baggesens tidsskrift Danfana, men sluttede sig efterfølgende til Oehlenschläger. 1816 student og året efter assistent på Det Kongelige Bibliotek (ansat ved dette 1817-35), hvor han kom til at sysle med gamle håndskrifter og ældre litteratur. 

Fik i årenes løb opført adskillige skuespil på Det kgl. Teater, bl.a. Thyre Boløxe og Herremanden (1857) med udgangspunkt i et folkesagn, og udgav en del lyriske digte og romancer. Kom under flere udenlandsrejser med længere ophold i Rom til at stå Thorvaldsen nær, hvis efterladenskaber han siden ordnede, ligesom han blev T.s første levnedstegner. Udviklede i denne tid sit kendskab til billedkunsten betydeligt og blev 1835 sekretær ved Kunstakademiet. Samme år inspektør ved og 1861 direktør for Kobberstiksamlingen, hvor han udførte et fortjenstfuldt arbejde ved at redde de omkring 70.000 kobberstik. 1839 tillige kongens privatsektretær.

Under arbejdet på Det kongelige Bibliotek havde Thiele fået den tanke at samle og udgive de danske folkesagn, sådan som brødrene Grimm havde gjort med de tyske. Han begyndte at opskrive samtlige sagn, som han hørte og stødte på under sin læsning, og foretog fodture rundt på Sjælland for at gøre optegnelser. I 1822 foretog han en udflugt til de sydlige øer, bl.a. Møn, og i 1818 og 1820 sommerferierejser til Jylland, hvor han på vejen frem og tilbage opholdt sig hos en af sine velyndere, Johan von Bülow på Sanderumgård, og fik en del fynske sagn med fra egnen. I årene 1818-23 udkom hans Danske Folkesagn I-IV, der blev banebrydende, skønt værket ikke lever op til en senere tids videnskabelige krav. Godt var det, at han søgte at gengive sagnene i almuens eget mål og ofte medtog flere varianter. Tyve år senere udsendte han de på ny gennemordnede folkesagn under titlen Danmarks Folkesagn med omtrent 300 nye sagn og i 1860 Den danske Almues overtroiske Meninger på grundlag af nyt og gammelt stof.

Thieles store fortjeneste består i, at han var den første danske mand, der gennemvandrede landet for at indsamle folkesagn og den første, der så fuldstændigt som muligt søgte at samle hele den ældre danske sagnoverlevering fra Saxo og frem i egnsbeskrivelser og håndskrifter. Hans indsats, der lagde grunden for 1800-tallets videnskabelige udforskning af folkeminderne, forbandt sig med tidens folkelige vækkelse, og hans samlinger leverede stof til guldalderdigtere som H. C. Andersen, Heiberg, Blicher, Ingemann, Poul Møller, Christian Winther, H. P. Holst mfl. (Introduktion v. Arild H. Kierkegaard)

 

Læs endvidere:

Hans Ellekilde: Thieles folkesagn

 

 


 

Udgivelser (udvalgte):

  • Prøver af Danske Folkesagn. Med en Fortale af Rasm. Nyerup. Kbh. 1817. 48 s.

  • Danske Folkesagn. I-IV. Kbh. 1818-23. 

  • Danmarks Folkesagn. I-II. 1843. (Genoptrykt sammen med bogen om overtro i 1968)

  • Den danske Almues overtroiske Meninger (alt. titel Danmarks Folkesagn III). Kbh. 1860.

  • Af mit Livs Aarbøger. I-II. 1917. (Genoptryk ved Carl Dumreicher). 258 + 232 s.

Om J. M. Thiele:

  • Hans Ellekilde: Thieles Folkesagn. Særtryk af indlæg i Festskrift til Vilhelm Andersen. 1934. 22 s.

  • Carl Dumreicher: Thiele og Thorvaldsen. Særtryk af "Tilskueren". Kbh. 1913.

 


 

Tekster af J. M. Thiele:

Under forberedelse

 

 

 


< Kulturhistorie - Samlere og forskere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg