Søren Krarup: Om at være dansk (2001)

At være dansk – det er at holde af Danmark, af sit danske land, sin danske historie, sit danske sprog. At være dansk er et forhold: kærlighed til, hengivenhed for, troskab imod. At være dansk er derimod ikke et spørgsmål om 'egenart' eller 'særpræg' eller biologi, endsige race. Danskhed er en hjertesag, ikke en smagssag. Du holder af dit land og dit folk, fordi det er dit, ikke fordi det er bedre eller rigtigere end andre. Et eksistensvilkår, ikke en anskuelse. Et folks ønske om at kunne være sig selv i sit eget land, ikke en ideologi om folkelighed.

Det er ligesom med et barns forhold til sit hjem og sine forældre. Vi holder af vort hjem, fordi vi er i et skæbnefællesskab med det. Vi elsker vores far og mor og vil gøre alt for at hjælpe og beskytte dem, for de er på én gang vores forudsætning og livsbetingelse. 'Derfra min verden går', siger H. C. Andersen om Danmark. 'Modersmål er vort hjertesprog', siger Grundtvig om dansk. Det nationale er så enkelt og ligetil, og man skal være blevet meget kunstig og forskruet i sit hoved for at kalde denne kærlighed til sit danske hjem for 'nationalisme'.

De begivenheder og det levnedsløb, der har formet vort folk og fædreland, vil denne udstilling søge at skildre.

 

Fra planche til Søren Krarups aflyste udstilling om danskhed på Sønderborg Slot. Trykt i Weekendavisen 20/4 2000. Venligst indsendt af Mads Kierkegaard. Læs mere om Søren Krarup >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg