Søren Krarup: Om Grundtvig (1993)

Hver gang jeg læser eller synger disse vers, slår det mig, hvor det er smukt og enkelt og indlysende sagt, og det var Danmarks lykke, at der var en Grundtvig til at sige disse afgørende sandheder på en tid, hvor det danske folks situation var så omtumlet og truet som i forrige århundrede – den gamle far, der sad modløs i sin dagligstue og følte sig svag og elendig. På grund af Grundtvig kom der ånd og styrke i Danmark. På grund af Grundtvigs kærlige og kærligt sønlige tale til Danmark blev det danske folk vakt af sin modløshed og kunne overleve Englandskrigen og tabet af Norge, det slesvig-hostenske oprør i 1848, der truede landet med opløsning, og det knugende nederlag i 1864, som rev Sønderjylland fra os.

Der var een, som aldrig tabte modet, fordi han havde fået kærligheden til det givne stillet som guddommelig befaling, der var lige gyldig og lige sand under alle forhold, og så sang og talte han således, at han gengav sit hærgede folk dets selvrespekt og frimodighed.

 

Af Dansk Kultur 1993, s.43f. Læs mere om Søren Krarup >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg