Kaj Munk: Dansk at være (1941)


Nu kommer de og fritter,
hvad det er at være dansk.
Jeg tilstår, dette spørgsmål,
det gør mig næsten spansk.
Hvorfra skal jeg dog vide,
hvad det er at være dansk?
Jeg ved nok, det er noget
med sindigt jævne mænd,
som omløb har i pæren
og synes, slid er spænd —
et folk, der hader uret,
men helst er alles ven.
Jeg ved jo, det er noget
med brede bøgetræer
og piger, der om sommeren
går næsten uden klæder,
men er som kvinder mer´ end
alle sydens pakker værd.
Så er det noget fortid
med landgang på en ø,
hvor andre sjældent kommer,
medmindre de vil dø.
Og endnu pløjes modigt
den svigefulde sø.
Og Andersen og Grundtvig
og Kierkegaard og Bohr.
Men helst af navne nævner jeg
min egen lille mor,
for hun har vist mig noget, der
er mere værd end stor.
Og ind i alles hjerter
går kongens morgenridt.
Og flaget det er prægtigt,
for det er rødt og hvidt.
Og sproget — også prægtigt,
for det er nemlig mit.
Man vil I stadig fritte,
så si´r jeg ikke mer.
Hvad dansk er, ved jeg ikke,
og — tilgiv mig, jeg ler —
hvis virkelig jeg vidste det,
var jeg det ikke mer´.

 

Sværg det, Drenge, 1941 Venligst indsendt af Peter Neerup Buhl. Læs mere om Kaj Munk >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg