Henrik Pontoppidan: Om fred og fædrelandskærlighed (1930)

At forlige fredsønsket med sand fædrelandsfølelse bliver fremtidens største kulturopgave.

 

I Flensborg Avis den 16. december 1930. Her efter Per Stig Møller Munk, Gyldendal 2000 s. 148. Læs mere om Henrik Pontoppidan >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg