Jens Jessen: Tal dansk til danske folk (1897)

At vort blad uden at svigte de krav, som må stilles til et organ for alvorligt politisk arbejde, har kunnet vinde en så udstrakt læsekreds i de brede lag af folket, hænger sammen med det udslag af vort jævnhedsstræb ― vor demokratisme, om man vil have en indført betegnelse ―, at vi holder på et rent folkeligt dansk sprog, at intet andet blad bruger så få fremmedord. Hvor bange enkelte mennesker end er for alt for megen sproglig renfærdighed, og hvor meget andre end føler behag ved at boltre sig i pluddervælsk, så er der dog hos den langt overvejende del af almenheden velvilje over for det krav, der træder frem i ordsproget: Tal dansk til danske folk. Et rent og hjemligt sprog er det bedste grundlag for en opdyrkning af folkelivet.

 

Flensborg Avis den 2. oktober 1897. Venligst indsendt af Mads Kierkegaard. Læs mere om Jens Jessen >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg