Wilhelm Dinesen: Om den danske soldat i 1864 (1889)

[Den danske soldat frelste landets ry] ikke ved nogen glimrende våbendåd, men ved trofasthed, udholdenhed og sejhed [...] ikke disciplinen: enhver mands offervillighed; ikke lyst og iver: enhver soldats med sig selv opgjorte pligtfølelse; ikke ledelsen: sammenholdet i kompagnierne – det var den danske hærs hæder. [...] Det er lysglimtet i dette mørke, det er holdepunktet i denne fornedrelse.

[Dybbøl Mølle] spejder ud, i øst og vest, om der skulle vise sig en lysning, en sky, et kornmod, forløber for et pust, et vindstød, et uvejr, der kunne rense luften, en mægtig bølge, som, lig kværnens stenhårde hjul, knuser alt, der trodsigt vil stille sig imod verdens gang; thi vingen må dreje for vinden, og hjulet maler og soldet sigter, og tiden går frem, og jorden går rundt, som møllen gør det.

 

Fra Ottende Brigade, 1889


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg