N. F. S. Grundtvig: Vedføjet erklæring (1857)

Da jeg tør forudsætte som bekendt, at jeg gennem mange år har opmuntret til sådanne indretninger, hvor der meddeles ungdommen, fremfor alt på mundtlig og levende måde, en livsoplysning, hvori folket, fædrelandet og modersmålet er sjælen, så har jeg kun at tilføje, at skolen på Marielyst er et forsøg, jeg, med de midler, som frivillig og godvillig er stillet, eller vil blive stillet til min rådighed, er i færd med at gøre på udførligheden og gavnligheden af sådan folkelig oplysning.
Da det nu er soleklart, at i samme grad, som folkelig oplysning lykkes, vil folkekraften vågne til frugtbar virksomhed, så kan jeg med god samvittighed anbefale skolen til kongelig og folkelig understøttelse. Skønt vi håber at udrette langt mere med levende røst end med læsning, så stræber vi dog i langt højere grad end hidtil er sket at give de unge både smag på og dygtighed til nyttig og fornøjelig læsning af de bedste danske bøger.

Ærbødigst      
N.F.S. Grundtvig

 

Efter Højskolens ungdomstid i breve v. Roar Skovmand, 2. bd.1960.  Genoptr. DIH Kildebind s. 34. Læs mere om N. F. S. Grundtvig >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg