< Dansk identitetshistorie - Kildearkivet Skræp

1849 - 1863

< >

Årstal i parentes henviser til teksternes affattelsestidspunkt

H. P. Holst: Den lille hornblæser (1849)
Nordslesvigske embedsmænd: Om de dansksindede i Nordslesvig (1849)
B. S. Ingemann: Fredericia-slaget (1849)
Johan Ludvig Heiberg: Om Adam Oehlenschläger (1849)
N. F. S. Grundtvig: Om den rette gæstmildhed og det betænkelige ved tildeling af dansk statsborgerskab til fremmede (1850)
N. F. S. Grundtvig: Kærmindesang – Det var en sommermorgen (1850)
Chr. Richardt: Danmark (1850)
H.C. Andersen: Danmark mit fædreland (1850)
H. Karstensen: Det danske sprog i Sønderjylland (1850)
H. P. Holst: Slumrer sødt i Slesvigs jord (1850)
Adam Oehlenschläger: Tilbageblik - Slaget på Reden 1801 (1850)
B. S. Ingemann: Til Danmarks krigere (1851)
Gotfred Rode til fru Vilhemine Hage (1852)
Svend Grundtvig: Om folkevisehelten Svend Felding (1853)
N. F. S. Grundtvig: Om den danske sag (1855)
Carl Ploug: Himmelbjerget (1856)
C. J. Brandt: Skrivelse til kultusministeriet (1857)
N. F. S. Grundtvig: Vedføjet erklæring (1857)
Vilh. Esmann: For Danmark (1857)
G. Rode: Todenskjold – Jeg vil sjunge om en helt (1858)
B. S. Ingemann: Ingemanns tak til hans venner i Danmark (1859)
Edv. Lembcke: For Sønderjylland (1859)
Edv. Lembcke: Vort modersmål (1859)
Carsten Hauch: Fædrelandssang (1861)
Carl Ploug: Indskrift på Istedløven (1862)
Carl Ploug: Ved Istedløvens afsløring (1862)
H. C. Andersen: Vintergækken (1863)
N. L. Høyen: Om national kunst (1863)
Offentlig henvendelse om modersmålsundervisningen (1863)
Henrik Ibsen: Svar på Sverige-Norges brudte løfte om hjælp til Danmark i den kommende krig (1863)

 


Illustrationer:

Øverst: Soldaternes hjemkomst efter Fredericia, 1849 af David Monier (1849)

Nederst: Bøgeskov i maj af P. C. Skovgaard (1856-57)

 

< FORRIGE PERIODE | FØLGENDE PERIODE >

  
 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg