Orla Lehman: Fra Skydebanetalen (1842)

[…]  Derfor forstår vi ved Danmark alt landet mellem Øresund og Ejderen og er rede til at forsvare vort gamle Dannevirke både mod nordalbingiernes [holstenernes] højforræderiske skrål og mod alle tyske fuglefængeres søsyge erobringslyst. Og skulle det gøres fornødent, da ville vi med sværdet skrive på deres ryg det blodige bevis for den sandhed: Danmark vil ikke! - Vort Danmark er altså kongen af Danmarks riger og lande fraregnet Holsten, men indbefattet Slesvig. At dette vil finde slesvigernes frivillige anerkendelse, derom holder jeg mig forvisset, når kun Slesvigs ejendommelige [:særlige] forhold og administrative selvstændighed respekteres, og når vi kun mager [:udfører] det således, at det bringer frihed og lykke at være en del af Danmark. Min skål gælder derfor Danmarks frihed og lykke – Danmark til Ejderen! Danmark leve!

 

Fædrelandet, 30. maj 1842. Læs mere om Orla Lehmann >

 


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg