N. F. S. Grundtvig: Danmarks trøst - Langt højere bjerge (1820)Langt højere bjerge så vide på jord
man har, end hvor bjerg kun er bakke;
men gerne med slette og grøn-høj i nord
vi dannemænd tager til takke;
vi er ikke skabte til højhed og blæst,
ved jorden at blive, det tjener os bedst!

Langt kønnere egne, vil gerne vi tro,
kan fremmede udenlands finde,
men dansken har hjemme, hvor bøgene gro
ved strand ved den favre kær-minde,
og dejligst vi finder, ved vugge og grav,
den blommede mark i det bølgende hav!

Langt større bedrifter, for ære og sold,
måske så udlænding man øve,
omsonst dog ej dannemænd førte i skjold,
med hjerterne, løve ved løve;
lad ørne kun rives om jorderigs bold!
vi bytter ej banner, vi skifter ej skjold!

Langt klogere folk er der sagtens om land,
end her, mellem bælter og sunde,
til hus-behov dog vi har vid og forstand,
vi vil os til guder ej grunde,
og brænder kun hjertet for sandhed og ret,
skal tiden nok vise; vi tænkte ej slet!

Langt højere, ædlere, finere sprog
skal findes på fremmedes tunge,
om højhed og dejlighed dannemænd dog
med sandhed kan tale og sjunge;
og træffer vort modersmål ej på et hår,
det smelter dog mere, end fremmedes slår!

Langt mere af malmen: så hvid og så rød,
fik andre i bjerg, og i bytte,
hos danske dog findes det daglige brød
ej mindre i fattigmands hytte,
og da har i rigdom vi drevet det vidt,
når få har for meget og færre for lidt.

Langt ædlere konger med landsfader-navn
måske kan engang man opdage,
men ætten i Lejre og i København
dog spørger endnu om sin mage;
thi prise vi stammen af Skjold og af Dan!
gid immer den blomstre i fædrenes land!

Langt højere ros over herskende drot
man hørte fra fremmedes tunger;
men spørgsmål: om altid det mentes så godt,
som her, når hver dannemand sjunger!
Vor Fredrik! han vorde som duen så hvid!
hans alder højloves som Fredegods tid!Fra antologien Sange til den 10de april 1820, 1820. Genoptr. DIH Kildebind s. 148. Læs mere om N. F. S. Grundtvig >

blommet: forsynet med blomster, blomsterrig

bold: klode, kugle

grunde: tænke dybt

prise vi: lad os prise

duen: (her i egenskab af) freds- og forjættelsesbebuderen


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg