N. F. S. Grundtvig: Om den rette tolerance (1814)

Er det et kærligt sindelag, som tåler fornærmelse, som villig tilgiver, som elsker sine fjender, som gerne vil tro det bedste og dømme skånsomt; er dette sindelag og det ytring i en mild, sagtmodig, forsonlig omgængelse, er det tolerance, hvo vil da bestride den? Men hvem tør da sige, at den er vor tids ejendom, frugt på det kundskabstræ, som Voltaire og hans jævninger plantede, som jakobinere og sanskulotter gødede med blod og smykkede med røde huer, i hvis grene digtere og talere i skokketal besang sig selv og træet, belo og beløj fortidens herlige og den religion, som ene har befalet og avlet en sådan tolerance? [...] Hvad er da tolerance i nutidens sprog? Er det ikke en neutralitet i den åndelige verden, er det ikke en ligegyldighed for meninger, som angå menneskets højeste anliggender, en ligegyldighed, der forbyder at hade og afsky og fordømme hvilken som helst mening, det måtte være? At tolerance må være dette, når den, som hader og afskyer og fordømmer en mening, uden videre skal kaldes intolerant, og at man således har stemplet mænds adfærd uden hensyn til, hvad meninger det var, det er lige så vist [...] Man ser da lettelig, vi komme her som altid til at spørge: er godt og ondt, sandhed og løgn uforsonlige modsætninger? Thi er de det, da kan det dog i grunden ingen tvivl være underkastet, om godt skal hade ondt, om sandhed skal hade løgn, ligesom det er åbenbart, at det onde må hade det gode, at løgn må hade sandhed; forskellen er kun den, at det godes og sandhedens intolerance er god og lovlig, det ondes og løgnens derimod syndig og ond, ja synden og løgnen selv [...] Hvad jeg vil vinde ved denne udvikling, er blot, at man ej, hildet i dunkle begreber, skal anse det for noget ondt at være intolerant, før man har undersøgt mod hvad, eller lovprise tolerance, som jo kan være det skændigste forræderi mod sandheden og menneskeslægten.

 

Her efter Fr. Winkel Horn: N.F.S. Grundtvigs Liv og Gjerning. Et biografisk Forsøg. Kjøbenhavn 1883. Venligst indsendt af Mads Kierkegaard. Læs mere om N. F. S. Grundtvig >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg