Jørgen Sorterup: Om sin heltedigtning om de gamles kæmpemod (1716)

Er det en skam at vi af kæmpeviser ved?
Jeg mener det bedre var vi holdt de gamle noder
at kæmpesang blev hørt i hvert et gildehus,
hvor bander høres nu, når fulde svin de roder
i kortspil og i tobak med sus og dus.
De gamles kæmpemod er værd at efterfølge
da deres trofasthed som gammel vin var stærk.
En gammel vej og ven bedrag i sig ej dølge
og så var kæmpesang ej fordum børneværk.
Jeg skriver heltesang, så har de gamle skrevet,
trods nogen viser mig, at ældre sang er til!
Næst sange hvorudi Guds store navn er blevet
højpriset, thi jeg dem for ældst erkende vil.
Har Herrens egen ånd i noget ville vise
en dejlig syngekunst da var det heltesang.
Når hine stilede på med andagt Gud at prise
da stemmed denne på en yndig rimeklang.
De gamle skjalde har i Norden stedse været
for dette holdt i pris end og i kongehof
og rimemestre har sig ud af kunsten næret
omskønt os synes nok, at den var grov.
At Frode Fredegod endnu i Norden nævnes
at Odins minde ved af ingen undergang,
at os en eftersagn af Dan og flere levnes
det voldt den skjaldeflok, der smukt om dem sang.
Hvi skulle vi endnu da ikke viser digte
for at opmuntres ved til mandighed og dyd
nu vi og kæmper har som drabelig tør figte
og ræddes ikke for de stolte våbens lyd?
Hvi synger vi da ej om disse tiders helte
om kongen selv og om hans danske kæmpemænd?
Om dem, der haver så med fjenden spændet bælte
at det har knaget i hans både ryg og lænd?
Her synges viser nok om Phyllis og Chrysillis,
som blødner mere end som skærper mandemod.
Så snart en synder på retterstedet stilles
så er en vise om hans synd og straf på fod
at rende landet om, så skal de usle navne
dog andre til en skræk ha´ deres lange spot.
Men brave helte som kan hele riger gavne
dem synges lidet om, kan det og kaldes godt?

 

Af indledningen til Nye Helte-Sange om Konning Frideric den Fierdes Lykkelige Seyervindinger, 1716 Jf. Falkenstjerne Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur, I (9. Udg.) 1954 s.220f. Læs mere om Jørgen Sorterup >

dølge: gemme

figte: kæmpe

ræddes: forskrækkes

Phyllis: Kvindelig skikkelse fra græsk mytologi

Chrysillis: Kærlighedssang skrevet af Thomas Kingo fra omkr. 1668


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg