Johannes Ewald: Om sin digtekunst (1780)

[...] min stilling har tvunget mig til, selv at skrive en megen betydelig andel lejlighedsvers [...] I hensigt til alle øvrige skrifter, tør jeg højt påstå, og enhver opmærksom vil finde, at jeg altid, det være nu efter reglerne, eller ej, har tænkt på min moralske hensigt, førend jeg tænkte på den digteriske indklædning. Religionen og de højere dyder, visdoms regler, og mit fædrenelands ære er de uskjulte formål, og det væsentligste indhold i mine arbejder.

 

Fra Fortale til Samtlige Skrifter, 1780. Læs mere om Johannes Ewald >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg