< Dokumentationscenter: Rød terror
 
 

Udpluk af Karl Marx’ voldsretorik

 
 
 
 

Var marxismen udtænkt på grundlag af en smuk idé - eller bærer denne ideologi i sit udgangspunkt kimen til totalitarisme og undertrykkelse? Som nedenstående citater illustrerer, var Karl Marx ikke selv i tvivl m.h.t. brugen af vold. Kun et lille udpluk bringes her. De bragte citater omfatter primært Marx' voldsretorik, og ikke hans krav om totalitær ensretning, hån af demokratiet, anti-semitisme og anti-slaviske ytringer, der ellers også udgør interessant læsning.

 
 
 
 

[Den sande dommedag er] når genskæret fra brændende byer ses på himmelen […] og når de himmelske harmonier består af melodierne til La Marseillaise og La Carmagnole [revolutionssange], akkompagneret af kanon-torden, mens guillotinen slår takten, og de ophidsede masser skriver Ca ira, Ca ira [det går an / lad det gå kvikt - revolutionsråb], mens betænkeligheden hænges i en lygtepæl.
- Fra Deutsche Ideologie (1845-46)

 
 

Men bourgeoisiet har ikke blot smedet de våben, der skal bringe det døden; det har også frembragt de mennesker, der skal føre disse våben – de moderne arbejdere, proletarerne. […] Kommunisterne forsmår [afstår fra] at skjule deres anskuelser og deres hensigter. De erklærer åbent, at deres mål kun kan nås ved, at hele den bestående samfundsordning styrtes med magt. Lad kun de herskende klasser skælve for en kommunistisk revolution.
- Fra Det Kommunistiske Manifest (1848)

 
 

Vi er hensynsløse og beder ikke Dem [den preussiske regering] om pardon. Når det bliver vores tur, skal vi nok vise, hvad terror er.
- 1849, Marx-Engels Gesamtausgabe, VI, s.503-05

 
 

Så langt fra at være imod de såkaldte udskejelser [voldelige uroligheder] - sådanne eksempler på folkets hævn mod hadede personer eller offentlige bygninger, som vækker hadfyldte minder – så må vi ikke blot bifalde disse eksempler, men også række dem en hjælpende hånd.
- Aktionsplan, distribueret 1850 (Marx-Engels Gesamtausgabe, VII, s.239)

 
 

Historien er dommeren, dens bøddel proletariatet.
- Fra tale 14. april 1856 (Marx-Engels Werke, III, s.69f).

 
 

[Der er] kun ét middel til afkortning, forenkling og lokalisering af det gamle samfunds blodige dødskamp og det nyes blodige fødselsveer, kun ét middel – den revolutionære terror.
- Marx-Engels Gesamtausgabe, VII, s.423

 
 

Socialismen kan ikke bringes til eksistens uden revolution. Når den organiserede aktivitet begynder, når sjælen, ’tingen i sig selv’, kommer til syne, så kan socialismen bortkaste alle de politiske slør.
- Fra The unknown Karl Marx Documents concerning Karl Marx (Red. Robert Payne 1972), s.98ff.

 
 
 
 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg