< Tidsskriftet NOMOS
 
 

NOMOS 6:1

(2008)

 
 
 
 
Indhold:

Benjamin Schwarz: Myten om mangfoldighed
Kun i trykte udgave [Bestil]

Jesper M. Rosenløv: Multikulturalismens fortalere
[PDF - læs / udskriv]
Alex Ahrendtsen: Ramadan-fest på rådhuset
[PDF - læs / udskriv]
Johannes Aakjær Steenbuch: Viden, moral og tradition - konservatisme og moralfilosofisk relativisme
[PDF - læs / udskriv]
Thomas Kierstein: Demokratisk verdenslov?
[PDF - læs / udskriv]
Ole V.G. Olesen: Anglobanaliseringen - lukningen af det europæiske sind
[PDF - læs / udskriv]
Søren R. Fauth: Strejftog i det frugtbare grænseland mellem tysk tænkning og litteratur. Betragtninger over forholdet mellem litteratur og filosofi
[PDF - læs / udskriv]
Børge Kristiansen: Ideologisk blindhed og metafysisk klarsyn. Et essay om den ukendte tyske forfatter Wilhelm Raabes aktualitet i dag
[PDF - læs / udskriv]

Anmeldelser

- Kai Sørlander: Forsvar for rationaliteten. Religion og politik i filosofisk perspektiv. [Læs]

 
 
 
Forfattere:
Benjamin Schwarz, f. 1963, BA og MA i historie fra Yale Universitet, redaktør af The Atlantic Monthly; første artikel hertil var "Myten om mangfoldigheden" (maj 1995); har bl.a. skrevet for The New York Times, The Washington Post, The Los Angeles Times, Foreign Policy, The National Interest og The Nation.cand. mag. i historie fra Aarhus Universitet.
Lis Pihl, cand. mag. i engelsk og dansk fra Københavns Universitet med studier ved Trinity College i Dublin.
Jesper M. Rosenløv, f. 1970, cand. mag. i historie og religion samt ph.d. i historie fra Københavns Universitet.
Alex Ahrendtsen, f. 1967, cand. mag. i dansk og religion; er forlægger (www.lysias.dk) og forfatter; viceborgmester (O) i Odense siden 2006.
Johannes Aakjær Steenbuch, f. 1982, BA og stud. mag. i filosofi ved Københavns Universitet; læser teologi sammesteds.
Tomas Kierstein, f. 1967, selvstændig erhvervsdrivende inden for jern- og metalfagene
Ole V.G. Olesen, stud. scient. bibl.; blev 2007 bac.scient.bibl. med en opgave om forholdet mellem typografi og arkitektur i 1920'ernes og 30'ernes Europa.
Søren R. Fauth, f. 1971, cand. mag. og dr. phil.; doktordisputats udgivet med titlen: Der metaphysische Realist. Zur Schopenhauer-Rezeption in Wilhelm Raabes Spätwerk. Göttingen 2007.
Børge Kristiansen, f. 1942, mag. art. og dr. phil.; har bl.a. skrevet: 'At blive sig selv' og 'At være sig selv'. En undersøgelse af Henrik Pontoppidans identitetsfilosofi i lyset af Luthers teologi, Schopenhauers og Nietzsches filosofi. Kbh. 2006
 
 
 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg