< Tidsskriftet NOMOS
 
 

NOMOS 4:2

(2006)

 
 
 
 
Indhold:
Samuel P. Huntington: Særtilfældet mexicansk indvandring.
Kun i den trykte udgave [Bestil]
Morten Uhrskov Jensen: "Clash of Civilisations"
[PDF - læs/udskriv]
Theo Hartman: Partisanen. Carl Schmitts nyckelgestalt och den internationella terrorismen
[PDF - læs/udskriv]
Børge Kristiansen: Om Personlighed. Afsluttende uvidenskabelig efterskrift "i den indirekte meddelelses" form om personligheder i den litterære og akademiske fiktionsverden under stadig hensynstagen til Søren Kierkegaard
[PDF - læs/udskriv]

Anmeldelser

Jung Chang & Jon Halliday: Mao - den ukendte historie[Læs]

- Karen Jespersen & Ralf Pittelkow: Islamister og naivister [Læs]

- Patrick J. Buchanan: State of Emergency - The Third World Invasion and Conquest of America [Læs]

 
 
 
Forfattere:
Samuel P. Huntington, f. 1927, amerikansk politolog, Weatherhead professor of government ved Harvard Universitetet, medlem af Council of Academic Advisers of the American Enterprise Institute og forfatter af en række værker, af hvilke The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996) og Who Are We? - America's Great Debate (2004) er nogle af de bedst kendte. Artiklen 'Særtilfældet mexicansk indvandring' ('The Special Case of Mexican Immigration'), der med dette nummer af Nomos for første gang foreligger på dansk, blev offentliggjort i 2000 i decemberudgaven af American Enterprise, der var et temanummer om indvandring bærende titlen Fixing our Immigration Predicament.
Lis Pihl, cand. mag. i engelsk og dansk fra Københavns Universitet med studier ved Trinity College i Dublin. Har udgivet Signe Toksvig's Irish Diaries 1926-1937. Dublin 1994.
Morten Uhrskov Jensen, f. 1964, cand.mag. i historie og samfundsfag fra Københavns Universitet.
Theo Hartman, f. 1940, svensk forfatter, har udgivet mere end 150 bøger og tidsskriftsartikler på forskellige sprog. Har også oversat Carl Schmitts Theorie des Partisanen til svensk (endnu upubliceret)
Børge Kristiansen, f. 1942, mag.art. og dr.phil.; Doktordisputats udgivet under titlen: Unform - Form - Überform. Thomas Manns 'Zauberberg' und Schopenhauers Metaphysik. Kbh. 1978. (2. rev. udg. 1986. Tredje udg. under udgivelse). Bogaktuel med 'At blive sig selv' og 'At være sig selv'. En undesøgelse af Henrik Pontoppidans identitetsfilosofi i lyset af Luthers teologi, Schopenhauers og Nietzsches filosofi. Kbh. 2006.
 
 
 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg